Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Narzędzia z żelaza i kamienia

Foto: 8,2 kB Foto: 7,4 kB Foto: 3,8 kB
Żelazny przedmiot, prawdopodobnie słu­żą­cy do zawieszania ryb podczas wę­dze­nia Półkosek żelazny
na wystawie w muzeum w Gieczu
Nożyce
Foto: 2,9 kB Foto: 2,9 kB Foto: 3,9 kB
Klucz żelazny (dł. 17,5 cm) wykonany ze sztab­ki o kwadratowym przekroju, za­koń­czony z jednej strony uszkiem z kół­kiem do zawieszania, z drugiej zaś piórem ma­jącym jeden ząb (Giecz stan. 2 — grobla, wy­kop 4, kompleks IV, ba­dania 1990 r.), dato­wany na poł. X–XII w. Klucz żelazny Cztery klucze
Foto: 3,9 kB Foto: 4,1 kB Foto: 3,1 kB
Ramiona podręcznej składanej wagi brązowej służącej do ważenia kruszcu Odważniki od składanej wagi Dwa stylusy (rylce do pisania na woskowych tabliczkach)
Foto: 5,4 kB Foto: 4,6 kB Foto: 1,9 kB
Dwa widoki brązowego stylusa zakończonego pre­cyzyjnie wymodelowaną dłonią otoczoną „mankie­tem” zdobionym wicią roślinną (Giecz stan. 4 — cmentarzysko, badania 1999 r.) Osełka kamienna
Foto: 3,7 kB Foto: 3,7 kB Foto: 3,7 kB
Trzy osełki kamienne Trzy osełki Sześć osełek
Foto: 3,2 kB Foto: 2,9 kB Foto: 6,2 kB
Osełka (Giecz stan. 1, nr inw. 109/98) Osełka (Giecz stan. 1, nr inw. 71/1999) Mocno skorodowany przedmiot?
Foto: 5,0 kB
Mocno skorodowany przedmiot?

  * Autorem fotografii nr 3–17 jest Piotr Namiota, a zdjęcia nr 1–2 i 18–19 wykonał Jerzy Wierzbicki
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW