Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Migawki z badań archeologicznych na terenie cmentarzyska w Gieczu, stan. 4 (lipiec 2005 r.)

Foto: 8,5 kB Foto: 5,7 kB Foto: 7,1 kB
Foto: 6,0 kB Foto: 6,8 kB Foto: 7,1 kB
Foto: 6,9 kB Foto: 8,0 kB Foto: 7,5 kB
Foto: 7,7 kB Foto: 7,9 kB Foto: 7,1 kB
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW