Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Album Jubileuszowy

logo

W archiwum w Gieczu znajduje się liczna kolekcja zdjęć z historii Rezerwatu. Najciekawsze będziemy zamieszczać w tym albumie, a jeśli byliście Państwo świadkami, bądź uczestnikami sfotografowanych wydarzeń, zapraszamy do skontaktowania się z nami.

50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Lata 50. XX w. — wjazd do Giecza od strony Środy Wlkp.* Lata 50. XX w. — wjazd na Grodziszczko, gdzie od 1949 r. trwały prace wykopaliskowe pod kierownictwem
doc. dr Bogdana Kostrzewskiego *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
1950 r. — archeolodzy w trakcie pracy; wśród sfotografowanych: Aleksandra Lipińska, Mieczysława Kowiańska (-Piaszykowa), Zofia Hilczerówna (-Kurnatowska), Stanisław Kurnatowski, Wincenty Kłosowski * 1950 r. — archeolodzy i uczestnicy wykopalisk w trakcie pracy; wśród sfotografowanych: Edward Dąbrowski, Stanisław Kurnatowski *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
1950 r. — archeolodzy i uczestnicy wykopalisk w trakcie pracy; wśród sfotografowanych: Edward Dąbrowski,
Stanisław Kurnatowski *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
1950 r. — archeolodzy i uczestnicy wykopalisk w trakcie pracy; wśród sfotografowanych: Edward Dąbrowski, Stanisław Kurnatowski * 1950 r. — Ekspedycja badawcza *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
1951 r. — wycieczka studentów archeologii z prof. Józefem Kostrzewskim i uczestnikami wykopalisk w Gieczu * 1960 r. — doc. dr Bogdan Kostrzewski i Maria Kostrzewska w otoczeniu uczestników wykopalisk w Gieczu *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
1961 r. — widok na Grodziszczko od strony Giecza, przed zrekonstruowaniem wschodniego odcinka wałów i wybudowaniem nowej grobli i mostu przez rzekę Moskawę * Ok. r. 1965 — widok na Grodziszczko od strony Giecza, widoczne grobla i most funkcjonujące do dziś.
Archiwum MPP na Lednicy (przekazane przez Marię Kostrzewską)
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Czerwiec 1961 r. — sadzenie dębu tysiąclecia* Lipiec 1963 r. — otwarcie Rezerwatu,
przemawia doc. dr B. Kostrzewski *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Lipiec 1963 r. — otwarcie Rezerwatu,
przemawia doc. dr B. Kostrzewski *
Lipiec 1963 r. — koncert orkiestry z opery poznańskiej i chórów z Tarnowa Podgórnego i Zagrza w dniu otwarcia Rezerwatu *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Lipiec 1963 r. — stoisko z książkami na Grodziszczku w dniu otwarcia Rezerwatu * Wrzesień 1963 r. — parking w dniu inauguracji roku oświatowo-kulturalnego — przedstawienie plenerowe „Kołodziej czas” i koncert chóru „Arion” *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
wrzesień 1963 r. — publiczność w dniu inauguracji roku oświatowo-kulturalnego — przedstawienie plenerowe „Kołodziej czas” i koncert chóru „Arion” * Wrzesień 1963 r. — fragment przedstawienia
„Kołodziej czas” *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Wrzesień 1963 r. — fragment przedstawienia „Kołodziej czas” *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Wrzesień 1963 r. — fragment przedstawienia
„Kołodziej czas” *
Maj 1965 r. — doc. dr B. Kostrzewski i prof. Z. Rajewski w dniu konferencji naukowo-oświatowej *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Maj 1965 r. — konferencja naukowo-oświatowa, wśród przybyłych gości byli (od lewej): prof. Otto, prof. Jażdżewski, prof. Grimm * Maj 1965 r. — konferencja naukowo-oświatowa,
prof. J. Kostrzewski rozdaje autografy *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Maj 1965 r. — koncert zespołu Szkoły Muzycznej ze Zbąszynia na zakończenie konferencji naukowo-oświatowej *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Maj 1965 r. — występ koźlarza Tomasza Śliwy
na zakończenie konferencji *
Maj 1965 r. — publiczność zgromadzona na wałach podczas koncertu Szkoły Muzycznej ze Zbąszynia; wśród oglądających m.in. prof. Otto, prof. Grimm, M. Kobusiewicz, L. Krzyżaniak, K. Lutowa, E. Naumowicz-Śmigielska *
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Lata 70. XX w. — Michalina Kwiczala i Stefan Sojecki ze znajomymi w Gieczu.
Archiwum M. Sójki
Lata 70. XX w. — Michalina Kwiczala w otoczeniu młodzieży w klubie „Piast”.
Archiwum H. Musielak
50 lat Rezerwatu w Gieczu 50 lat Rezerwatu w Gieczu
Lata 70. XX w. — przedstawienie w klubie „Piast”.
Archiwum H. Musielak
Lata 70. XX w. — przedstawienie w klubie „Piast”.
Archiwum A. Kaczmarka
50 lat Rezerwatu w GieczuTo miejsce czeka na Państwa zdjęcie!
Lata 70. XX w. — spotkanie koła gospodyń wiejskich w klubie „Piast”. Archiwum U. Wolek ?
* Fotografie z archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW