Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Wyroby z kości

Foto: 4,8 kB Foto: 4,0 kB Foto: 2,5 kB
Ażurowa płytka rogowa (Giecz stan. 1,
ar 306, wykop III, nr inw. 276/1949)
Dwa igielniki rogowe. Górny eg­zem­plarz jest lepiej widoczny na zdjęciu obok Igielnik rogowy dł. 7,4 cm i średn. 1,3 cm, datowany na XI–XIII w. (Giecz, stan. 1 – grodzisko, nr inw. 2/1951)
Foto: 5,1 kB Foto: 4,2 kB Foto: 4,2 kB
Trzy ujęcia podstawki i dolnej części (stóp) figurki rogowej (Giecz stan. 1, ar 306, warstwa a, nr inw. 20/1949)
Foto: 5,3 kB Foto: 4,6 kB Foto: 4,0 kB
Pięć oprawek rogowych Oprawki (Giecz stan. 1, nr inw. kolejno: 140/1949, 16/1951, 37/1949, 160/1950) Oprawki rogowe (Giecz stan. 1, nr inw. ko­lejno: 223/1949, 42/1951, 328/1949, 363/1949, 41/1952, 385/1950, 186/1949, 356/1952 i 318/1950)
Foto: 3,1 kB Foto: 3,4 kB Foto: 3,1 kB
Dwie oprawki
(Giecz stan. 1, nr inw. 3/1951 i 150/1949)
Oprawka
(Giecz stan. 1, nr inw. 47/1951)
Oprawka
(Giecz stan. 1, nr inw. 83/1951)
Foto: 4,2 kB Foto: 5,5 kB Foto: 2,9 kB
Pięknie zdobiona oprawka
(Giecz stan. 1, nr inw. 154/1960)
Widok od spodu na tę samą oprawkę uka­zuje piękno jej plecionkowego or­namentu Oprawka
(Giecz stan. 1, nr inw. 137/1998)
Foto: 3,1 kB Foto: 4,0 kB Foto: 4,1 kB
Nieokreślony przedmiot pokryty deli­kat­nym ornamentem (Giecz stan. 4, nr inw. 229/2001)
Foto: 2,4 kB Foto: 2,5 kB Foto: 3,7 kB
Zoomorficzna rekojeść
(Giecz stan. 1, nr inw. 103/1952)
Zoomorficzna rekojeść (widok od spodu) (Giecz stan. 1, nr inw. 103/1952) (Giecz stan. 4, nr inw. 176/1999)
Foto: 3,5 kB Foto: 4,0 kB
Dwa rzuty tego samego tajeniczego przedmiotu (Giecz stan. 4, nr inw. 70/1999)
Foto: 3,5 kB Foto: 4,9 kB Foto: 5,3 kB
Wspaniała zoomorficzna oprawka bicza (Giecz stan. 1), pokazana w trzech ujęciach. Na pierwszym zdjęciu możemy podziwiać ją w całości, na drugim, wykonanym od spodu, widoczny jest otwór do mocowania rzemienia. Najciekawsze jest jednak ostatnie zdjęcie, ukazujące postać zwierzęcia (może to lew, zważywszy na obecność charakterystycznej grzywy) tworzącą uchwyt bicza w całej okazałości, jakby żywą, w dynamicznym skręcie. Teraz wystarczy już tylko wyobrazić sobie rzemień wychodzący z tej oprawki na kształt długiego, wijącego się języka ...

  * Autorem wszystkich fotografii jest Piotr Namiota
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW