Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Giecka Biblioteka Internetowa

------
Obecnie prezentowana lista najważniejszych publikacji naukowych i popularno-naukowych poruszających szeroko rozumianą problematykę Giecza obejmuje 121 pozycji.
93 z nich zostały już przystosowane do udostępnienia poprzez Internet (są one oznaczone w spisie literatury ikoną w postaci otwartej książki). Listę tę uzupełnia 17 artykułów z prasy codziennej i ty­god­ników, poświęconych historii grodu w Gieczu  i przeprowadzonym tam badaniom archeologicznym.
Te prace naukowe i po­pu­lar­no-naukowe, wraz z przypisami, bibliografią i ilustracjami, oraz artykuły z prasy co­dzien­nej, można przeczytać bez wstawania od komputera i szukania w bibliotekach!.

Podczas zamieniania wszystkich tych prac na wersję elektroniczną, starano się w jak największym stopniu zachować cechy charakterystyczne dla papierowego oryginału. W szczególności zachowano układ tekstu (podział na rozdziały i akapity, sposób sporządzania notek bibliograficznych) i pierwotną pisownię, niekiedy niezgodną z obecnie obowiązu­jącymi regułami ortograficznymi. Poprawiono jedynie ewidentne pomyłki i przeoczenia korekty.
Większość z cytowanych prac została opublikowana w latach 50. i 60., stąd też zrozumiała jest niezbyt wysoka — delikatnie mówiąc — jakość ilustracji, a przede wszystkim zdjęć, a więc prosimy o wyro­zu­miałość.

* Spis literatury w kolejności chronologicznej
(wg daty publikacji)
*
* Spis literatury w kolejności alfabetycznej
(wg autorów)
*
* Wybrane artykuły z gazet codziennych
i tygodników
*
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW