Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Witamy w Gieczu,
wczesnośredniowiecznej warowni sprzed 1000 lat
między Gnieznem a Poznaniem

Kliknij --> powiększenie 25,8 kB Kliknij --> powiększenie 36,2 kB Kliknij --> powiększenie 49,4 kB
Wieś Giecz, która nie stała się jednym z głównych miast Polski Kościół p.w. św. Mikołaja i NMP (XII w.) w Gieczu Mostek nad Moskawą — w głębi budynki plebanii na terenie grodu


W środku leżącej z dala od dzisiejszych głównych tras komunikacyjnych niewielkiej wsi Giecz, w centrum byłej osady „targowej”, która rozwinęła się tu już w X wieku, podziwiać można zbudowany z kamiennych ciosów, częściowo zrekon­struowany, piękny romański kościół pod wezwaniem św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP (poł. XII w.). Stąd można przejść na pobliskie grodzisko uroczą, wiodącą przez bagniste łąki groblą, biegnącą równolegle do niekiedy jeszcze widocznych reliktów wczesno­średnio­wiecznego mostu, łączącego niegdyś osadę z grodem, leżącym po drugiej stronie obecnie wyschłego jeziora.Kliknij --> powiększenie 50,1 kB Kliknij --> powiększenie 31,3 kB Kliknij --> powiększenie 22,7 kB
Fundamenty palatium w południowej części grodu (widok od wschodu) Kościół św. Jana Chrzciciela na terenie grodu (widok od strony południowej) Słoneczny zegar na południo­wej ścianie kościoła św. Jana Chrzciciela


Grodzisko w Gieczu jest obecnie Rezerwatem Archeologicznym — jednym z oddziałów Muzeum Pierw­szych Piastów na Lednicy. W obrębie tego rezerwatu zwiedzić można znajdującą się w niewielkim pawilonie wystawowym ekspozycję przedstawiającą dzieje grodu i kasztelanii gieckiej. Wewnątrz wałów grodziska obejrzeć można kamienne fundamenty palatium oraz fragment częściowo zrekonstruowanej północnej ściany nawy kościoła grodowego, gdzie trwają obecnie prace archeologiczne, dzięki którym odsłonięto dwie fazy jego budowy: przedromańską i romańską.


Kliknij --> powiększenie dzwonnicy: 32,8 kB
Współczesna dzwonnica stojąca na szczycie wału grodu (widok od wnętrza grodu)

Wewnątrz grodu znajduje się również wart zwiedzenia XVIII-wieczny drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Pocieszenia (stojący prawie dokładnie na ruinach wspomnianego już kościoła kamiennego) oraz usytuowana na szczycie północno-zachodniego odcinka wału dzwonnica z dzwonem pochodzą­cym z 1515 roku.To brama do grodu. Zapraszamy do wnętrza! Kliknij!

A więc zapraszamy do wejścia na teren grodu

Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW