Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Wyroby z metalu

Foto: 6,8 kB Foto: 3,5 kB Foto: 4,1 kB
Ozdoba stroju — brązowy dzwoneczek (z uszkodzonym uszkiem) i z wy­cię­ciem u spodu w kształ­cie krzyża, świad­czący o kon­taktach z kra­jami wschod­nio­bał­tyc­kimi Okucie z blachy brązowej
(Giecz stan. 1, nr inw. 55/2002)
Okucie z brązu
(Giecz stan. 1, nr inw. 169/1998)
Foto: 6,0 kB Foto: 3,9 kB Foto: 2,2 kB
Okucie z brązu
(Giecz stan. 4, badania 2001 r.)
Dwa brązowe dzwoneczki znalezione w warstwach zalegających nad re­lik­ta­mi pa­latium Fragment uprzęży?
(Giecz stan. 4, nr inw. 21/2000)
  Foto: 6,3 kB  
  Żelazne płytki przyzawiasowe znale­zio­ne przy południowym wejściu do kryp­ty kościoła grodowego (nr inw. 91/1999)  

  * Autorem fotografii nr 2–4 jest Piotr Namiota, a zdjęcie nr 1 wykonał Jerzy Wierzbicki
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW