Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Wystawa
„Świątki, grajkowie, demony”

Wystawa

Wystawa jest prezentacją wyboru z kolekcji współczesnej plastyki nieprofesjonalnej zgromadzonej w zaprzyjaźnionym Oddziale Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy — Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Do wystawy wytypowano 160 rzeźb w drewnie z liczącej 400 prac kolekcji. Są dziełem ponad 30 rzeźbiarzy z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Tematyka i formy rzeźb nawiązują do dawnego świątkarstwa — jako reminiscencje przydrożnych krzyży, kapliczek i figur świętych, kultu cudownych wizerunków maryjnych i świętych, zwyczajów ludowo-religijnych, a także wystrojów i sztuki kościelnej, z których też czerpali wzory dawni świątkarze. Szczególne miejsce, tak dawniej, jak i dziś, zajmuje w rzeźbiarstwie tematyka pasyjna. Inna grupa tematów to życie dawnych mieszkańców wsi: prace rolnicze, dawne rzemiosła, zwyczaje i obrzędy, portrety ludzi z wiejskich społeczności, wierzenia, legendy, lokalna historia, folklor i demonologia a także barwne – realistyczne i fantazyjne figurki ptaków.

Wystawa Wystawa
Wystawa Wystawa

Na wystawie można podziwiać rzeźby takich twórców jak Zdzisław Staszak i Piotr Staszak z Brudzewa, Piotr Woliński z Kcyni, Tadeusz Flak z Pamiątkowa, Jerzy Sowijak z Bukówca Górnego, Bogdan Osuch z Jarocina, Bronisław Suchy ze Starej Wiśniewki, Teodor Kupś z Trzemeszna, Ludwik Oleksy z Zielonej Góry i wielu innych. Towarzyszą jej prezentacje materiałów fotograficznych i projekcje filmów przybliżających sylwetki rzeźbiarzy, ich pracownie i działania, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.


Wystawa Wystawa
Wystawa Wystawa
Wystawa
Scenariusz wystawy:
Marta Romanow-Kujawa
Oprawa plastyczna:
Wojciech Kujawa
Kurator wystawy:
Teresa Krysztofiak
Patronat:
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Sponsorzy wystawy:
Ferma Drobiu Tomasz Adaszak – Chłapowo k/Środy Wlkp.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz – Ruszkowo k/Środy Wlkp.
Wystawa była czynna od 15 kwietnia do 15 października 2014 roku
Wystawa Wystawa
Wystawa
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW