Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

XIII Konferencja Sprawozdawcza
„Badania Archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000”

Logo konferencji (9.070 bajtów) W dniach 4–6 kwietnia 2001 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, ul. Wodna 27 (Pałac Górków przy Starym Rynku) odbyła się konferencja naukowa „Badania Archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998–2000”. W czwartek 5 kwietnia zostały zaprezentowane najnow­sze rezultaty badań wyko­pa­lis­kowych w Gieczu i to w postaci aż trzech referatów
A oto ich tytuły:
godz. 1130–1200 Badania archeologiczno-architektoniczne przy reliktach wczesno­ro­mań­skiego kościoła grodowego w Gieczu (1998–2000 r.) (mgr Teresa Krysz­to­fiak)
godz. 1200–1215 Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na wczesno­średnio­wiecz­nym cmen­ta­rzysku i osadzie przygrodowej w Gieczu (mgr El­żbieta Indycka)
godz. 1215–1230 Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne przy ro­mań­skim ko­ście­le p.w. św. Mikołaja na osadzie targowej w Gieczu (stan. 3) sezon 1998­–2000 (mgr Teresa Kry­sztofiak)

Wszystkie trzy są już dostępne do czytania w Gieckiej Bibliotece Internetowej.
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW