Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Kościół św. Michała w Gieczu: 47.873 bajty
Ryc. 12. Kościół romański p. w. Św. Mikołaja i N. P. Marii.
Fot. ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW