Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Plan kościoła (39.321 bajtów)
Giecz stan. 1. Plan kościoła grodowego pw. św. Jana Chrzciciela
(kolor żółty: 1. faza kościoła, kolor niebieski: 2. faza kościoła,
ukośne szrafowanie: wykopy planowane na rok 2001)
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW