Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Plan grodu (31.498 bajtów)
Giecz stan. 1. Plan grodu z lokalizacją fundamentów palatium
i ruin kościoła grodowego pw. św. Jana Chrzciciela
(bezpośrednio na północ od współczesnego drewnianego kościoła)
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW