Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Plan wykopów: 18.586 bajtów
Ryc. 3. Giecz, stan. 3.
Kościół p.w. św. Mikołaja — usytuo­wanie wykopów eksplorowanych w la­tach 1993, 1994 i 1997.

  1. 1993 wykopy archeo­logiczne;
  2. 1993 obszar tylko pod ob­ser­wa­cją archeologiczną;
  3. 1994 wykopy archeologiczne
  4. 1997 wykopy archeologiczne;
  5. opaska betonowa
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW