Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Rozmieszczenie wykopów: 31.747 bajtów
Ryc. 1. Giecz-Grodziszczko, stan. 1. Usytuowanie wykopów eksplorowanych w latach 1993, 1995–1997.

1 — wykopy archeologiczne; 2 — relikty kamiennych fundamentów
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW