Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Ostroga: 9.769 bajtów Ostroga: 10.582 bajty
43. Ostroga żelazna z kolcem.
Fot. z archiwum Stacji Archeologicznej w Gieczu
44. Ostroga żelazna z bodźcem gwiaździstym. Fot. Cz. Czub
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW