Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Foto
Ryc. 8. Elementy starszej budowli pod kościołem p. wezw. św. Mikołaja:
  • u samej góry warstwa ciosów kościoła romań­skie­go,
  • poniżej odsadka fundamentowa tegoż kościoła,
  • jeszcze niżej elementy starszej budowli (mur i część posadzki)
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW