Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

UWAGI

Prezentowaną wersję pracy Stanisława Arnolda Terytorja plemienne w ustroju administracyjnym Polski Piastowskiej (w. XII–XIII), opublikowaną pierwotnie w „Pracach Komisji dla Atlasu Historycznego Polski”, z. II, Kraków 1927, s. 1–126, oparto na łatwiej dostępnym wydaniu z 1968 roku: Stanisław Arnold, Z dziejów średniowiecza. Wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, s. 233–404. Z obszernej pracy S. Arnolda wybrano tylko fragmenty dotyczące bezpośrednio Giecza, ziemi gieckiej, czy też kasztelanii gieckiej. Dla orientacji w całości tej niezwykle interesującej rozprawy przytoczono tutaj pełny spis jej treści:

Wstęp
I. Wielkopolska
 1.Powiat gnieźnieński
2.Powiat kcyński
3.Powiat koniński
4.Powiat kaliski
5.Powiat wieluński
6.Powiat pyzdrski
7.Powiat kościański
8.Powiat poznański
9.Powiaty: sieradzki, szadecki, piotrkowski, radomski
10.Powiaty: łęczycki, orłowski, brzeziński
II. Kujawy
11.Powiaty: kruszwicki i radziejowski
12.Powiat inowrocławski
13.Powiaty: brzeski-kujawski, kowalski i przedecki
14.Ziemia dobrzyńska
III. Mazowsze
15.Mazowsze czerskie
16.Mazowsze płockie
17.Mazowsze wschodnie
IV. Małopolska
18.Powiaty: krakowski, szczyrzycki, proszowski, ksiąski, lelowski
19.Powiat wiślicki
20.Powiaty: sandomierski, urzędowski i (częściowo) lubelski
21.Powiat opoczyński
22.Powiat chęciński
23.Powiat radomski
24.Powiat lubelski i łukowski
25.Powiat sądecki i biecki
V. Śląsk
26.Ziemia wrocławska
27.Ziemia legnicka
28.Ziemia głogowska
29.Ziemia opolska
Zakończenie
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW