Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Szyszak z Giecza

Datowany na XI w. szłom, obecnie znajdujący się w zbiorach Mu­zeum Archeologicznego w Poznaniu (nr inw. 1860: 14), został znaleziony w Gieczu w pierwszej połowie XIX w. Szyszak ten, o wysokości 22,1 cm (bez tuleji), składa się z czterech trójkątnych kawałków pozłacanej blachy miedzianej o podkładzie żelaznym. Dwie przeciwległe sobie blachy — przednia i tylna — zachodzą na dwie boczne, z którymi są spojne żelaznymi nitami. Krawędzie dwóch pierwszych blach powycinano w płytkie łuki, a w miejscu spojeń występują wąskie miedziane listewki, zdobione nacię­ciami. Na szczycie szyszaka zachował się ślad po tuleji, praw­dopodobnie służącej do zatknięcia pióropusza.  Jej dolne zakończenie mia- ło zapewne kształt odwróconego kielicha kwiatu. Na środku dwóch bocznych blach szyszaka przytwierdzone są za pomocą nitów ozdoby w postaci czteropłatkowych liści o karbo­wanych krawędziach. Szyszak dołem ujmowała pierwotnie obręcz żelazna, przymocowana nitami zagiętymi w kółko i służącymi rów­nocześnie do przyczepienia kolczugi. Obręcz ta stanowiła jedną całość z częściowo zachowaną ozdobą czołową, składającą się z trzech pionowych listków, z których środkowy był najwyższy, przez co całość przypominała fragment korony (opis szyszaka oparto na pracy Z. Bocheńskiego, Polskie szyszaki wczesno­śred­nio­wiecz­ne)
Foto: 4,7 kB Foto: 3,4 kB Foto: 3,9 kB Foto: 4,4 kB
Foto: 4,3 kB Foto: 3,2 kB Foto: 3, kB
Foto: 15,4 kB

  * Dziękuję bardzo dr. Michałowi Brzostowiczowi, z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, za umożliwienie wykonania zdjęć szyszaka
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW