Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gieckiej

Logo TPZG

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gieckiej powstało w 1998 roku z inicjatywy śp. Teodora Waligóry, ówczesnego wójta gminy Dominowo. Powołane zostało w celu zaktywizowania mieszkańców gminy, która przygotowywała się do uroczystych obchodów zbliżającego się jubileuszowego roku 2000. Znajdujące się na terenie gminy Dominowo pozostałości potężnego niegdyś grodu w Gieczu, powstałego podczas tworzenia się państwa polskiego, szczególnie zobowiązywały do organizacji cyklu imprez uświetniających 1000. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego, na którym to Polska po raz pierwszy została szeroko przedstawiona jednoczącej się wówczas Europie. Niestety, z różnych przyczyn TPZG nie rozwinęło działalności.

W początkach roku 2000 Towarzystwo, zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, wznowiło działalność przy udziale nowych członków. Głównym statutowym celem TPZG jest poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Ziemi Gieckiej.

Kliknij --> powiększenie: 38.904 bajty Kliknij --> powiększenie: 20.241 bajtów

Pierwszym naszym przedsięwzięciem było zorganizowanie Rajdu Turystycznego po Ziemi Gieckiej, związanego tematycznie z wizytą Ottona III w naszym kraju. Impreza ta, mimo obaw, udała się nadzwyczajnie — również dopisała pogoda. 3 czerwca z różnych stron, pieszo i na rowerach, dotarli do gieckiego grodu uczestnicy Rajdu — ponad 450 uczniów z różnych szkół podstawowych i gimnazjów naszego i sąsiednich powiatów. Przygotowaliśmy dla nich wiele atrakcji. Interesująca była niecodzienna możliwość zajrzenia do wykopów archeologicznych, gdzie fachowych informacji udzielali prowadzący badania wykopaliskowe, zapoznając z wynikami najnowszych prac. Przygotowaliśmy wiele zabawnych konkurencji związanych z życiem w średniowiecznym Gieczu. Finałem Rajdu był „gorący” konkurs wiedzy na temat grodu. Nie zabrakło również rajdowej, pysznej grochówki.

Na koniec usłyszeliśmy słowa zachęty do organizowania podobnych spotkań. Plusem tej imprezy jest również wzrost ilości wycieczek szkolnych zwiedzających Grodziszczko, do czego szeroko zachęcają swoich znajomych uczestnicy naszego Rajdu. W przygotowaniu Rajdu oprócz członków Towarzystwa, udział brali nasi sympatycy (m.in. nauczyciele oraz studenci archeologii), którym pragniemy serdecznie podziękować.


Kliknij --> powiększenie: 37.443 bajty Kliknij --> powiększenie: 29.373 bajty
Inscenizacja najazdu księcia czeskiego Brzetysława na Giecz

Kolejne spotkanie, zorganizowane przy współpracy z powiatowym doradcą metodycznym, odbyło się we wrześniu 2000 roku. Zaprosiliśmy nauczycieli historii z powiatu średzkiego, którzy na miejscu mogli przekonać się o możliwościach przeprowadzenia interesujących lekcji historii, jakie daje Rezerwat na Grodziszczku. Po tej wizycie również zanotowaliśmy wzrost frekwencji w Muzeum.
Początek działalności Towarzystwa uznać więc można za udany i zachęcający do dalszej pracy.

O zebraniach i planach działalności TPZG informacje uzyskać można w Muzeum na Grodziszczku: tel. (061) 285 92 22 oraz w Zespole Szkół w Gieczu: tel. (061) 285 92 78.


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gieckiej pragnie wspomóc Muzeum w Gieczu w propagowaniu wyników najnowszych badań archeologicznych poprzez wydawanie materiałów informacyjnych, plakatów, a także przy­go­towanie zestawu okolicznościowych widokówek. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofi­nanso­wanie tego przedsięwzięcia. Możemy zaproponować reklamę Państwa firmy na wszystkich tych wydaw­nictwach. Wpłat można dokonywać na konto Towarzystwa, otwartym w Banku Spółdzielczym w Dominowie. Za każdą pomoc, nawet niewielką, bardzo dziękujemy.


Logo BS: 1954 bajty BS Środa Wielkopolska, o/Dominowo
63–012 Dominowo, ul. Centralna 13
Nr konta: 4486-27006-1
Elżbieta Indycka, Teresa Krysztofiak


-------------------------
Rezerwat Archeologiczny — Gród Piastowski w Gieczu
Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Grodziszczko 2
63–012 Dominowo, tel. (061) 285 92 22
http://www.giecz.pl
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW