Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Rycina: 6.008 bajtów
5a. Budowle centralne: kościół „B” rotunda dwuapsydowa.
Wg S. Kozieła
Rycina: 5.106 bajtów
5b. Budowle centralne: rotunda jednoapsydowa przed północną elewacją katedry na Wawelu.
Wg J. Firleta i Z. Pianowskiego
Rycina: 4.674 bajty
5c. Tzw. Budowla czworokątna na dziedzińcu arkadowym na Wawelu.
Rekonstrukcja bryły wg Z. Pianowskiego
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW