Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Rycina: 6.411 bajtów
4a. Budowle centralne: Ostrów Lednicki, rzut poziomy I fazy i rekonstrukcja bryły.
Wg zespołu K. Żurowskiej
Rycina: bajtów
4b. Budowle centralne: wawelski tetrakonchos, rotunda NP. Marii, rzut poziomy i przekrój.
Wg K. Żurowskiej i T. Węcławowicza
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW