Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Rycina: 1.946 bajtów
2a. Palatia wczesnopiastowskie: Giecz
Rycina: 2.409 bajtów
2b. Palatia wczesnopiastowskie: Lednica — faza I
Rycina: 2.282 bajty
2c. Palatia wczesnopiastowskie: Lednica — faza II
Rycina: 2.289 bajty
2d. Palatia wczesnopiastowskie: Przemyśl
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW