Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Diagram roślinnych grup ekologicznych: 26.816 bajtów
Ryc. 5. Diagram roślinnych grup ekologicznych opracowany dla rdzenia Gc B
1 - ramienice (Charales), 2 - wodne, 3 - błotne, 4 - drzewa i krzewy, 5 - zielne, 6 - chwasty i rośliny uprawne, 7 - poziom zalegania ciżmy skórzanej
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW