Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Borys Paszkiewicz

Monety z wykopalisk w Gieczu
WYKAZ MONET

CzechyInflantyLitwaŁużyceMeklemburgiaWład.Wygnaniec
Wład.JagiełłoWład.WarneńczykKaz.JagiellończykJan Olbracht
Zygmunt IZygmunt IIIJan KazimierzAugust IIIStanisław August
ŁobżenicaPoznańPomorzePrusy KrólewskiePrusy Książęce
Prusy (Elbląg)Prusy (Gdańsk)SaksoniaŚląskWęgry
nieokreślone

Czechy
Ferdynand I (1526–1564)

Mały pieniądz jednostronny, men. Kutná Hora
 1. b.d. [1526–64], Hal. 84 (podaje tylko jako klipę). Av. pod koroną F, z boków R-P pod gwiazdami; Rv. pusty; 0,23 g (z lakierem46), 12,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 8 X 1993, nr 403/93 (Tabl. I-1. Numery rycin na tablicach odpowiadają numerom w wykazie).

Inflanty, księstwo
Krystyna (1632–1654), królowa Szwecji

Szelągi, men. Ryga
 1. 1645, Mrow. 639. Av. inicjał C ze Snopkiem, CHRISTINA·DG·R·S; Rv. kartusz z gryfem, SOLIDVS/LIVONIAE 45; 0,34 g (z lakierem), 14,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 381/93
 2. 1652, Mrow. 651, AAJ 11. Av. C ze Snopkiem, CHRISTINA·D·G·R·S·, kartusz z Gryfem, SOLIDVS LIVONIAE·5·2·; 0,56 g (z lakierem), 15,7 mm. St. 3, wykop A, w-wa I/1, 16 IX 1993, nr 39/93
 3. 1652, Mrow. 651, AAJ 11. Av. C ze Snopkiem, ...NA·D·G·R·S; Rv. kartusz z Gryfem, SOLID... ...2, na sąsiednim stemplu ...SLI 1...; 0,31 g, 15,0 mm. St. 3, z przesiania, 21 IX 1993, nr 91/93 (Tabl. I-4)

Inflanty — miasto Ryga
Zygmunt III (1587–1621), król Polski

Szelągi
 1. r.? [koniec XVI w.]. Av. inicjał S ze Snopkiem, ...G·REX·POLO; Rv. kartusz z małym herbem Rygi, ...VI·RI...; 1,03 g, 19,1 mm. St. 3, wykop III część S, w-wa IV strop, 29 VII 1993, nr 106/94
 2. 1617?, Mrow. 427? Av. inicjał S ze Snopkiem, SIGIS·III·DG·RE///OL///; Rv. mały herb Rygi na kartuszu, u góry lis, SOLID////CIVI:RIG:1617?; 0,64 g, 17,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z zewnętrza kościoła, ściana zach., 22 X 1993, nr 527/93
 3. 1620, Mrow. 435. Av. inicjał S ze Snopkiem, SIG//////G//REX/PO/MDL; Rv. kartusz z herbem Rygi, u góry lis, /O//DVS CIVI·RIGE ZO; 0,53 g (ubytek), 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 462/93
Gustaw II Adolf (1621–1332), król Szwecji

Szelągi
 1. 1625, AAJ 17, Mrow. 461. Av. GA, niżej Snopek, GVST·ADO-L·D:G/REX·S; Rv. kartusz z małym herbem Rygi, SOLIDVS·CIVI·RIGENSIS·25; 0,48 g, 16,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 176/93 (Tabl. I-8)
 2. 1628, AAJ 20, Mrow. 468. Av. GA, niżej Snopek, GVST·ADO-L·DG///S; Rv. kartusz z małym herbem Rygi, SOLIDVS·CIVI·R/////IS28; 0,71 g (z lakierem), 15,9 mm. St. 3, wykop D, w-wa I/2, oczyszczanie wykopu po robotnikach budowlanych, 16 IX 1993, nr 58/93
 3. 162? [1621–29], AAJ 14–21. Av. GA, niżej Snopek, /////ADO-L·/////; Rv. mały herb Rygi, SO//////CI///////·2/; 0,37 g (z lakierem), 15,7 mm. St. 3, z przesiewania, 15 IX 1993, nr 29/93
 4. r.? [1621–35]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/44 (brak)
 5. r.? [1621–35]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/45 (brak)
 6. r.? [1621–35]. Av. GA, Snopek niewidoczny, ...O-L/D/G/REX·S; Rv. kartusz z małym herbem Rygi, SOLIDVS CI///R/GENSIS; data była prawdopodobnie nad chwastem; 0,36 g, 16,0 mm. St. 3, wykop D2, w-wa I/3, 20 IX 1993, nr 76/93
 7. r.? [1621–35]. Av. GA, niżej Snopek, //ST·ADO-L·D:G·REX·S; Rv. kartusz z małym herbem Rygi, ...DVS·CIVI·RIGENSIS...; 0,52 g (z lakierem), 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 245/93
Półtorak (ferding)
 1. 1624, AAJ 12. Av. pięciopolowy herb Szwecji, w otoku GVST:A///G/REX:S/; Rv. jabłko panowania, cyfry nieczytelne, z boków 2–4, w otoku MON:NOVA/CIV/RIGE:; 0,95 g, 19,4 mm. St. 3, wykop I, w-wa I/8 mch, wkop W, z pogłębienia wkopu w centralnej jego części, 22 VII 1994, nr 86/94
Krystyna (1632–1654), królowa Szwecji

Szelągi
 1. „1634” — nie było takich; albo pomyłka M. Gumowskiego, albo fałszerstwo suczawskie47. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/46 (brak)
 2. 1638, AAJ 57. Av. C i Snopek, CHRISTINA·DGDRS; Rv. kartusz z herbem Rygi zwieńczony chwastem, SOLIDVSCRIGENSIS38, ostatnia cyfra na chwaście; 0,74 g (z lakierem), 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 1 X 1993, nr 320/93 (Tabl. I-17)
 3. r.? [1635–1645], zapewne falsyfikat mołdawski z lat 1660., men. Suczawa? Av. C ze Snopkiem, CHRISTINA·D·G·D·R·S/; Rv. kartusz z małym herbem Rygi, ...DVS·CIVI·RIGEN..., stempel mocno przesunięty, na sąsiednim stemplu ostatnia cyfra daty (5?) i początkowa litera S; miedź (zewnętrzna warstwa rozpadła się w konserwacji), 0,55 g, 16,3 mm. St. 3, wykop A1, w-wa I/3, 16 IX 1993, nr 43/93 (Tabl. I-18)
Karol X Gustaw (1654–1660), król Szwecji

Szeląg
 1. 165?, Av. CG, CAROLVSGVSTAV·DG·R·S.; Rv. mały herb Rygi, w otoku SOLIDVS·CIVI·RIG·5//; 0,41 g, 15,6 mm. St. 3. z przesiewania, 13 IX 1993, nr 9/93

Litwa, wielkie księstwo
Zygmunt III (1587–1632)

Szelągi, men. Wilno
 1. 161? [1618–19], Kop. V.4c-5. Av. fragment dwóch stempli; większy: inicjał S. w otoku ...:D:L, mniejszy: w otoku :III, między nimi 5 kropek; Rv. pod koroną kartusze z Orłem i Pogonią, u dołu Wadwicz, w otoku SOLIDVS..., na zewnątrz kropki i fragment sąsiedniego stempla; 0,78 g, 17,8 mm, wycięcie po sąsiednim krążku. St. 4, ar 306, w-wa b, luźno w skrzynce z ceramiką, 1949, nr 152/49
 2. 1623, Kop. VI.2. Av. S, z boków 2–3, ////////D:G/REX·PO·M:D:L/; Rv. kartusze z Orłem i Pogonią, niżej Wadwicz, :SOLIDVS-//D:L/T:*; 0,54 (z lakierem), 16,4 mm. St. 3, wykop C, w-wa II/a S, strop w-wy, 23 IX 1993, nr 120/93
 3. 1623, Kop. VI.2. Av. inicjał S, z boków 2–3, ·SIG·III·D:G:REX·PO:M:D:L; Rv. kartusze z Orłem i Pogonią, niżej Wadwicz, *SOLIDVS·-·M:D:LIT·*; 0,43 g, 16,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 435/93
 4. 1623, Kop. VIII.lb. Av. Orzeł, na piersi ukoronowana tarcza ze Snopkiem, :SIG:III·D:G:REX POL:M:D:LIT:; Rv. Pogoń, pod nią Wadwicz, *SOLIDVS·M.·:D:LIT:1623*; 0,76 g, 16,1 mm. St. 3, wykop F, z przesiania ziemi, 8 X 1993, nr 410/93 (Tabl. I-23)
 5. 1623, Kop. VIII.lb. Av. Orzeł. na piersi litera S pod koroną, SIG:III:D:G:REX·PO.M///L//; Rv. Pogoń, niżej Wadwicz, /OLIDVS: ///D:LIT/1623; 0,53 g, 16,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 464/93
 6. 1624, Kop. VIII.2b. Av. Orzeł, w otoku ·SI///////EX.PO:M·////; Rv. Pogoń, niżej Wadwicz, niżej ligatura RL, /OLIDV//-/////IT·1624, 0,43 g, 16,0 mm. St. 3, wykop wewnątrz kościola, w świetle wejścia, z przesiewanej ziemi, 8 IX 1993, nr 1/93
 7. 1624, Wadwicz. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/19 (brak)
 8. 162? [1623–27], Kop. VI. Av. inicjał S, z boków 2–3 (lub 5, lub 7), ...·D:L·v·; Rv. Orzeł i Pogoń na kartuszach. SO...; duże ubytki, 0,37 g, 16,1 mm. St. 3, wykop C1, w-wa II/cz. W, pod trumną, skorodowana razem z monetą 192, 28 IX 1993, nr 206/93
 9. 162? [1620–27]. Kop. VII. Av. S ze Snopkiem, SIG//II/D:G·REX.PO/////; Rv. kartusze z Orłem i Pogonią, niżej Wadwicz, /OLIDVS:M:-:D·LITV·162/; 0,59 g (ubytek, lakier), 16,0 mm. St. 3. z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 162/93
 10. r.? [1618–27], Wadwicz. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/20 (brak)
 11. r.? [1620–27]. Kop. VI-VII. Av. ...III:D:G...; Rv. fragment Wadwicza, ...DVS: — :M...; 0,35 g, 15.7 mm. St. 3. z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 181/93
Jan Kazimierz (1648–1668)

Szelągi, men. Kowno
 1. 1666. GFH Kirszensztein; 1,13 g. 15,3 mm. St. 3, z przesiewania, 16 IX 1993, nr 52/93
 2. 1666. GFH Kirszensztein; 0,74 g, 16,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 252/93
 3. 1666. GFH Kirszensztein; 0,76 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 426/93 (Tabl. II-33)
 4. 1666. GFH Kirszensztein; 1,18 g (z lakierem), 15,9 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/2, 4 X 1993, nr 329/93
 5. r.? [1665–66]. GFH Kirszensztein; 1,25 g, 15,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 149/93
 6. r.? [1665–66]. GFH Kirszensztein; 1,44 g (z lakierem), 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 8 X 1993, nr 402/93
 7. r.? [1665–66]. Herb Kirszensztein, dwukrotnie wybity; 1,12 g, 16,2 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 6/93
Szelągi, men. Kowno lub Malbork
 1. 1666. GFH; 1,00 g (wytarty), 16,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 154/93
 2. 1666. GFH; dwukrotnie wybity Rv., 1,17 g, 16,3 mm. St. 3, wykop E, z przesiewania ziemi z całego wykopu, 1 X 1993, nr 293/93
Szelągi, men. Oliwa
 1. 1663. GFH Wieniawa; 1,16 g, 16,1 mm. St. 3, z przesiewania, 16 IX 1993, nr 50/93 (Tabl. II-40)
 2. 1663. GFH, Wieniawa; I ,08 g, 15,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 191/93 (Tabl. II-41)
 3. 1663. 0,71 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 353/93
Szelągi, men. Ujazdów
 1. 1660. Mała głowa, duże siodło; 1,29 g, 15,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 159/93 (Tabl. II-43)
 2. 1661. Mała głowa, małe siodło; 1,29 g, 15,5 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/2, 4 X 1993, nr 333/93
 3. 1661. Mała głowa, małe siodło; 0,91 g, 15,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 425/93
 4. 1661. Mała głowa, małe siodło; 1,03 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 500/93 (Tabl. II-46)
 5. 1661. 1,06 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 4/93
 6. 1661. 1,32 g, 16,1 mm. St. 3, wykop D, w-wa I/2, grób nr 4, 16 IX 1993, nr 59/93
 7. 1661. 1,35 g, 16,0 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 11/93 (Tabl. II-49)
 8. 1661. 1,25 g (z lakierem), 16,0 mm. St. 3, wykop F, w-wa 1/1, 1 X 1993, nr 311/93
 9. r.? [1660–1661], TLB Korwin. 0,93 g, 15,7 mm. St. 3, wykop D, w-wa I/2, pod kręgiem szkieletu grobu nr 4, 16 IX 1993, nr 60/93
Szelągi, men. Wilno
 1. 1664. TLB HKPL; St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/30 (brak)
 2. 1664. HKPL; 1,27 g (z lakierem), 15,8 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/2, 4 X 1993, nr 330/93
 3. 1664. HKPL; 1,46 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 185/93 (Tabl. III-54)
 4. 1664? HKPL; 1,29 g, 16,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 160/93
Szelągi, men. Wilno lub Brześć
 1. 1665. TLB HKPL; 0,83 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 153/93
 2. 1665. TLB HKPL; 1,19 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 156/93
 3. 1665. TLB HKPL; 1,35 g, 15,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 157/93
 4. 1665. TLB HKPL; 1,21 g, 15,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 182/93
 5. 1665. TLB HKPL; 1,06 g, 15,4 mm. St. 3, z przesiewania, 16 IX 1993, nr 49/93
 6. 1665. TLB HKPL; 1,22 g, 15,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 427/93 (Tabl. III-61)
 7. 1665. TLB HKPL; 1,42 g (z lakierem), 16,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 463/93
 8. 1665. TLB/?; 1,52 g (z lakierem), 15,4 mm. St. 3, wykop E, z przesiewania ziemi z całego wykopu, 1 X 1993, nr 295/93
 9. 1665. HKPL; 1,34 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 170/93
 10. 1665. HKPL; 1,41 g (z lakierem), 15,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 246/93
 11. 1665? TLB HKPL; 0,80 g, 16,3 mm. St. 3, rów pod ścianą S, 17 VII 1993, nr 48/93
 12. 1666. TLB HKPL; St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/31 (brak)
 13. 1666. TLB HKPL; 0,81 g, 15,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 177/93
 14. 1666. TLB HKPL; 0,88 g, 15,9 mm. St. 3, wykop C, wkop W (grób 12), 22 IX 1993, nr 103/93
 15. 1666. TLB HKPL; 0,94 g, 15,4 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 7/93
 16. 1666.TLBHKPL; 1,16 g (z lakierem), 16,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 190/93
 17. 1666. TLB HKPL; 1,30 g, 15,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 382/93
 18. 1666. TLB HKPL; 1,17 g, 15,7 mm. St. 15, ar 1, ćw. C, gł. -21, pl. 44/59 (41), 1959, nr 164/59
 19. 1666. TLB HKPL; 1,04 g, 15,3 mm. St. 3, wykop E, z przesiewania ziemi z całego wykopu, 1 X 1993, nr 297/93
 20. 1666. TLB HKPL; 1,13 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 1 X 1993, nr 318/93
 21. 1666. TLB HKPL; 1,07 g, 15,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 355/93
 22. 1666. TLB HKPL; 1,21 g, 15,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 434/93 (Tabl. III-77)
 23. 1666. TLB HKPL; 1,25 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 461/93
 24. 1666. TLB HKPL. 1,21 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 497/93
 25. 1666? TLB HKPL; 1,35 g, 15,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 187/93
 26. r.? [1664–66]. TLB HKPL; 1,08 g, 15,6 mm. St. 3, wykop C, wkop W (grobu 12), 22 IX 1993, nr 104/93
 27. r.? [1664–66]. TLB HKPL; 1,58 g, 15,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 147/93
 28. r.? [1664–66]. TLB HKPL; 1,14 g, 16,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 193/93
 29. r.? [1664–66]. TLB HKPL; 1,36 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 174/93
 30. r.? [1664–66]. TLB HKPL; 0,97 g (wytarty), 15,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 358/93
 31. r.? [1664–66]. TLB HKPL; 1,01 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 8 X 1993, nr 397/93
 32. r.? [1664–66]. TLB HKPL; 1,26 g, 15,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 499/93
 33. r.? [1664–66]. TLB HKPL; 1,28 g (z lakierem), 16,3 mm. St. 3, wykop C1, w-wa II/cz. W, pod trumną, 28 IX 1993, nr 202/93
Szelągi, men. nieokreślona
 1. 1666. HKPL; 0,97 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 494/93
 2. 1666. HKPL; 1,01 g. 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 433/93
 3. 1666. HKPL; 1,18 g, 15,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 145/93
 4. 1666. HKPL; 1,25 g, 15,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 1 X 1993, nr 319/93
 5. 1666. HKPL; 1,51 g (z lakierem), 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 186/93
 6. 1666. HKPL; 1,21 g, 14,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 430/93
 7. 1666. HKPL; 1,23 g, 15,1 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/1, 1 X 1993, nr 310/93
 8. 1666?, HKPL; skorodowany. St. 3, wykop F, w-wa I/2, 4 X 1993, nr 336/93
 9. r.? [1664–66]; HKPL, 0,89 g, 15,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 467/93
 10. r.? [1664–66]; HKPL, 0,90 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 251/93
 11. r.? [1664–66]; HKPL, 0,90 g, 16,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 253/93
 12. r.? {1664–66]; HKPL, 1,06 g, 15,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 175/93
 13. r.? [1664–66]; HKPL, 1,28 g (z lakierem), 16,4 mm. St. 3. z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 249/93
 14. r.? [1664–66]; HKPL, silnie spatynowany. 1,56 g, 17.6 mm. St. 3, wykop III, w-wa I, między fundamentem A a brukiem, 27–28 IV 1994, nr 94/94
 15. r.? [1660–66]. TLB; silnie skorodowany. St. 4, ar 277, dz. B. w-wa I przemieszana, 1952, nr 33/52
 16. r.? [1660–66] (zdaniem Gumowskiego 1667 — nieprawdopodobne). St. 3. z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła. głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/32 (brak)
 17. r.? [1660–66]. 1,26 g (oblepiony), 16,6 mm. St. 3, wykop IV, w-wa II, szarożółta glina z gruzem ceglanym; polepa z wtrętami szaroczarnej próchnicy. 25 VIII 1993, nr 165/94
 18. r.? [1660–66]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/33 (brak)
 19. r.? [1660–66]. St. 3.z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm. 1952. nr 397/52/34 (brak)
 20. r.? [1660–66]. 0,92 g, 15,6 mm. St. 2, wykop 3, głęb. -18, w-wa I/II, 1951, nr 98/51
 21. r.? [1660–66], może fałszywy. 1,03 g (oblepiony), 15,7 mm. St. 3, wykop III, w-wa I, gł. 101,79, N 36, E 126 cm, między brukiem a fundamentem A, 28 VII 1993, nr 98/94
Szeląg fałszywy
 1. Av. prymitywny portret w prawo, OGAN — APESX; Rv. koślawa Pogoń, pod nią zdeformowany Korwin?, SO-ILCGDI..., 0,59 g, 16,5 mm. St. 3, wykop D1, w-wa I/1, 18 IX 1993, nr 71/93/2 (Tabl. III-110)

Łużyce — miasto Chociebuż
Halerz brakteatowy
 1. [1483?]. Rak; słabe srebro ze śladami bielenia, znaczne ubytki, 0,16 g, 13,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 362/93 (Tabl. III-111)

Meklemburgia — miasto Alt Stargard
Denar Vinkenaugen
 1. Oertzen 224, XV w. Av. głowa tura w koronie na wprost; Rv. sześcioramienna gwiazda, w jej środku rozeta 6-listna; 0,31 g, 11,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 446/93 (Tabl. III-112)

Niemcy, monety bliżej nierozpoznane
Grosz
 1. 1545 (wg Gumowskiego: „Kwedlinburg, grosz biały 1545” — nie ma takiej monety !). St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/47 (brak)
3 krajcary
 1. 1604 (wg M. Gumowskiego: „Śląsk, 3 krajcary 1604, mennica cesarska, Wrocław” — nie ma takiej monety48). St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/39 (brak)

Polska
Władysław II Wygnaniec (1138–1146)

Denar, men. Kraków
 1. Str 42k-l, Such. 2 [ok. 1140–1144]. Av. półpostać księcia na wprost, z mieczem w pr. i tarczą w l. ręce, po prawej miniatura zamku, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku ·L·L...; Rv. popiersie św. Wojciecha na wprost, z pastorałem w pr. i Ewangelią w l. dłoni, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku nieczytelne znaki; przepalona, uszczerbiona, 0,36 g (z lakierem), 13,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 451/93 (Tabl. IV-115)

Władca nieokreślony

Brakteat
 1. 1. poł. XIV w. Gwiazda 6-promienna i półksiężyc; fragmenty, 0,11 g, pierwotnie ok. 12,5 mm. St. 3, z przesiewania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 264/93 (Tabl. IV-116)
Władysław II Jagiełło (1387-1434)

Denary, men. Kraków
 1. Kub. I/A/9. Av. korona o rozłączonych płatkach lilii, nad nią dwa kółka; Rv. słabo widoczny orzeł; 0,25 g, 12,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 192/93 (Tabl. IV-117)
 2. Kub. I/A/9. Av. korona, nad nią dwa kółka; Rv. orzeł; 0,44 g, 13,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 474/93
 3. Kub. I/B/19. Av. korona o rozłącznych płatkach lilii, w dolnych polach lilijki; Rv. orzeł; 0,38 g, 12,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 506/93 (Tabl. IV-119)
 4. Kub. I/B/21. Av. korona o prostopadłych, rozłączonych płatkach; Rv. ślady orła; 0,31 g (z lakierem), 13,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 161/93
 5. Kub. I/B/23. Av. korona o rozłącznych płatkach, w dolnych polach lilijki; Rv. orzeł; 0,45 g, 12,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 196/93
 6. Kub. I/C? Av. dolne pola korony z liliami; Rv. dolna partia orła; 0,14 g (skorodowane), 11,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 257/93
 7. Kub. I/? Av. korona z rozdzielonymi liliami, słabo czytelna; Rv. orzeł; 0,29 g, 13,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 441/93
 8. Władysław II Jagiełło? St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/1 (brak)
Kwartniki małe (ternary), men. Kraków
 1. Kub. I/2 [1393–1394]. Av. tarcza z podwójnym krzyżem pod dolnymi ramionami M-P, ...LAI; Rv. orzeł, ...POLO...; 0,48 g (wytarty), 16,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 178/93 (Tabl. IV-125)
 2. Kub. IV/2 [1396–1398]. Av. tarcza z podwójnym krzyżem, z lewej u dołu litera n, nad tarczą W, X...AI; Rv. orzeł, +M...I [sic!]; 0,50 g, 16,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 376/93 (Tabl. IV-126)
 3. Kub. V [1406]. Av. tarcza z podwójnym krzyżem, u dołu z lewej A, nad tarczą W, /ON... Rv. orzeł +REG... 0,60 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 383/93 (Tabl. V-127)
Półgrosz, men. Kraków
 1. Kub. I/4 [1394–1395]. Av. korona, pod nią P, XMONE*WLADISLAI; Rv. orzeł X*REGIS*POLONIE*; 1,67 g (z lakierem), 21,4 mm. St. 3, wykop C1, w-wa II/cz. W, nad trumną, 28 IX 1993, nr 201/93 (Tabl. V-128)
Władysław III Warneńczyk (1434–1444)

Denary, men. Kraków
 1. Kub. I/27. Av. korona o rozłączonych liliach, w dolnych polach znak L, dwukrotnie wybita; Rv. orzeł dwukrotnie wybity; 0,21 g (ubytki), 13,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 476/93 (Tabl. V-129)
 2. Kub. II/I. Av. korona o połączonych płatkach, w dolnych polach L; Rv. orzeł; szary, 0,21 g, 12,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, 148/93
 3. Kub. II/I. Av. korona o połączonych górnych i dolnych płatkach, w dolnych polach L; Rv. orzeł; posrebrzenie, 0,22 g, 11,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 508/93
 4. Kub. II/1. Av. korona o połączonych górnych i dolnych płatkach, w dolnych polach L; Rv. orzeł; posrebrzenie, 0,37 g, 12,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 509/93 (Tabl. V-132)
 5. Kub. II/I. Av. korona o połączonych liliach, w dolnych polach L; Rv. orzeł; 0,28 g (oblepiona), 11,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z rowu przy fundamencie ściany S, na zewnątrz kościoła, 1993, nr 536/93
 6. Kub. II/1. Av. korona; Rv. słabo widoczny orzeł; 0,52 g, 13,2 mm. St. 3, wkop boczny pd. przy portalu pd. 1,80, 1952, nr 392/52
 7. Kub. II/1. Av. korona o połączonych liliach, w dolnych polach znak L; Rv. orzeł; 0,23 g (ubytki), 11,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 447/93
 8. Kub. II/I. A v. korona o połączonych liliach, w dolnych polach znak L; Rv. orzeł; 0,25 g (ubytki), 12,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 472/93
 9. Kub. II/I. Av. korona o połączonych liliach, w dolnych polach znak L; Rv. orzeł; 0,33 g, 11,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 502/93
 10. Kub. II/2. Av. korona o połączonych liliach, w dolnych polach znak L; Rv. orzeł; barwa szara, 0,33 g, 11,8 mm. St. 3, wykop A, 13 IX 1993, nr 17/93
 11. Kub. II/2. Av. korona o połączonych liliach, w dolnych polach L; Rv. orzeł; 0,36 g, 11,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 180/93
 12. Kub. II/2. Av. korona o połączonych liliach, w dolnych polach L; Rv. orzeł; 0,38 g, 11,8 mm. St. 3, wykop F, z przesiewania ziemi, 8 X 1993, nr 415/93 (Tabl. V-140)
 13. Kub. II/2. Av. korona o połączonych liliach, w dolnych polach znak L; Rv. orzeł; 0,20 g (ubytki), 11,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 471/93
 14. Kub. II/2–3. Av. korona o połączonych liliach; Rv. orzeł z kropką na piersi; 0,39 g, 11,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 179/93
 15. Kub. II/4. Av. korona o połączonych liliach, w dolnych polach znak L; Rv. orzeł; 0,23 g, 12,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 450/93
Denary prawdopodobnie fałszywe i fałszywe
 1. Kub. II/a, być może fałszerstwo Władysława z Domaborza. Av. korona z połączonymi górnymi i dolnymi płatkami, bez znaków w dolnych polach; Rv. orzeł — pierś i głowa niewidoczne; krążek prawie nie zaokrąglony. ułamana. 0,33 g, 12,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła. 7 X 1993, nr 384/93 (Tabl. V-144)
 2. Kub. II/a, być może fałszerstwo Władysława z Domaborza. Av. korona z połączonymi górnymi i dolnymi płatkami, dolne pola puste; Rv. orzeł; 0,38 g (z lakierem), 11,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 361/93 (Tabl. VI-145)
 3. Kub. II, może fałszywy. Av. korona o połączonych płatkach lilii; Rv. zarys orła; 0,19 g, 11,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 152/93
 4. fałszywy, jak Kub. II/4. Av. korona o połączonyeh płatkach, w dolnych polach dodatkowe podziały; Rv. prymitywny orzeł, zwrot niewidoczny; 0,30 g (skorodowana), 10,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 507/93 (Tabl. VI-147)
Kazimierz IV Jagiellończyk (1447–1492)

Denary, men. Kraków
 1. Kub. II/5 [1456- 92]. Av. fragment korony o połączonych górnych i dolnych liliach, z krzyżami w dolnych polach; Rv. fragment orła, przebicia z Av.; silnie skorodowany, 0,12 g, 10,4 mm. St. 3, z przesiewania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 263/93 (Tabl. VI-148)
 2. Kub. III/2 [1456–92]. Av. korona z połączonymi górnymi i rozłączonymi dolnymi płatkami lilii, w dolnych polach krzyże, u dołu kółko; Rv. orzeł; szary, 0,20 g, 12,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kośeioła, 8 X 1993, nr 398/93
 3. Kub. III/2 [1456–92]. Av. korona o połączonych górnych i rozłączonych dolnych płatkach, w dolnych polach krzyżyk, u dołu kółko; Rv. orzeł; szary, ubytki, 0,18 g, 12,3 mm. St. 3, wykop C, wkop W/2 mch., pod grobem nr 12, 23 IX 1993, nr 122/93
 4. Kub. III/2 [1456–92]. Av. korona o połączonych górnych i rozłączonych dolnych płatkach lilii, pod nią kółko; Rv. orzeł; 0,33 g, 12,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, 503/93 (Tabl. VI-151)
 5. Kub. III/2 [1456–92]. Av. korona z połączonymi górnymi, rozłączonymi dolnymi płatkami lilii, w dolnych polach krzyżyk, u dołu kółko; Rv. orzeł; 0,24 g (ubytki), 12,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 188/93
 6. Kub. III/2 [1456–92]. Av. korona z połączonymi górnymi i rozłączonymi dolnymi płatkami, niżej kółko; Rv. orzeł; 0,26 g (z lakierem), 12,2 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/1, 1 X 1993, nr 315/93
 7. Kub. III/2 [1456–92]. Av. korona o polączonych górnych i rozdzielonych dolnych płatkach lilii, w dolnych polach krzyżyki, niżej kółko; Rv. orzeł; 0,23 g (ubytek), 12,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 443/93
 8. Kub. III/2 [1456–92]. Av. korona o połączonych górnych i rozdzielonych dolnych płatkach lilii, w dolnych polach krzyżyki, niżej kółko; Rv. orzeł; 0,26 g, 11,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 444/93
 9. Kub. III/2 [1456–92]. Av. korona o połączonych górnych i rozłącznych dolnych płatkach lilii, w dolnych polach krzyżyk, u dołu kółko; Rv. orzeł; 0,39 g, 13,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z rowu przy fundamencie ściany N, na zewnątrz kościoła, 1993, nr 546/93
Denary fałszywe
 1. Kub. III/1. Av. prymitywna kreskowa korona o górnych płatkach połączonych, dolnych rozłączonych, w dolnych polach krzyż; Rv. orzeł; 0,26 g, 11,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 194/93 (Tabl. VI-157)
 2. Kub. III/?. Av. korona o połączonych górnych, rozłączonych dolnych płatkach, w dolnych polach krzyżyki; Rv. prymitywny orzeł; 0,35 g, 11,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 198/93 (Tabl. VI-158)
 3. jak Kub. III. Av. nieregularna kratka (lub parokrotnie odbita uproszczona korona); Rv. koślawy orzeł w lewo (herald.); 0,35 g (ubytki, lakier), 12,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 445/93 (Tabl. VII-159)
Władysław III Warneńczyk
lub Kazimierz IV Jagiellończyk

Denary, men. Kraków
 1. Kub. II–III, Av. korona z połączonymi górnymi płatkami; Rv. orzeł, silnie spatynowany; 0,38 g, 11,9 mm. St. 3, wykop III, wkop 2, 29 VII 1993, nr 105/94
 2. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/2 (brak)
 3. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/3 (brak)
 4. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/4 (brak)
 5. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/5 (brak)
 6. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/6 (brak)
 7. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/7 (brak)
 8. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/8 (brak)
 9. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/9 (brak)
 10. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/10 (brak)
Jan Olbracht (1492–1501)

Półgrosze, men. Kraków
 1. [1492–1498]. Av. orzeł, XMONETAxIxALBERTI; Rv. korona, niżej Róża, XREGI/-POLONIE; 0,80 g, 17,9 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/1, 1 X 1993, nr 312/93 (Tabl. VII-170)
 2. [1492–1498]. Av. orzeł, XMONETAu1uALBERTI; Rv. korona, niżej Róża, XREGIS-POLONIE; 0,79 g, 17,5 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 8/93 (Tabl.VII-171)
 3. [1492–1498]. Av. orzeł, MONET//I+////RTI; Rv. korona, pod nią Róża, XRE///POLONIE; 1,18 g (oblepiony), 17,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z rowu przy fundameneie ściany N, na zewnątrz kościoła, 1993, nr 543/93
Jagiellonowie bliżej nieokreśleni

Denar, men. Kraków
 1. XV w. Av. nieezytelny; Rv. orzeł; 0,34 g (oblepiony), 11,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z rowu przy fundamencie ściany S, na zewnątrz kościoła, 1993, nr 535/93
Zygmunt I (1506–1548)

Denary, men. Kraków
 1. b.d. [1528–29], BS 9. Av. korona, z boków S-P; Rv. orzeł; 0,41 g, 12,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z rowu przy fundamencie ściany S, na zewnątrz kościoła, 1993, nr 534/93
 2. b.d. [1528–29], BS 9. Av. korona, z boków S-P; Rv. orzeł; 0,26 g, 12,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 442/93
 3. b.d. [1528–29], BS 9. Av. korona, z prawej P, ślady stempla rewersu; Rv. orzeł, ślady stempla awersu (obustronne przebicie); 0,28 g, 13,2 mm, St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kośeioła, 12 X 1993, nr 449/93 (Tabl. VII-176)
 4. b.d. [1528–29], BS 9. Av. korona, z boków S-P; Rv. orzeł; 0,26 g (ubytki), 12,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 475/93
 5. b.d. [1528–29], BS 9. Av. korona, z boków S-P; Rv. orzeł; 0,24 g, 11,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 360/93
 6. b.d. [1528–29], BS 9. Av. korona, z boków S-P; Rv. orzeł; 0,24 g (z lakierem), 12,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 8 X 1993, nr 401/93
 7. b.d. [1528–29]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/11 (brak)
 8. b.d. [1528–29]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/12 (brak)
Zygmunt III (1587–1632)

Denary, men. Kraków
 1. 1622, Kop. III.3b. Av. inicjał S pod koroną, z boków data Z-Z; Rv. tarcze z Orłem i Pogonią, nad nimi kropki, pod nimi herb Snopek; 0,28 g, 14,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 437/93 (Tabl. VII-182)
 2. 1622, Kop. III.3b. Av. inicjał S pod koroną, z boków data Z-Z; Rv. tarcze z Orłem i Pogonią, nad nimi rozetki, pod nimi herb Snopek; 0,26 g (ubytki), 14,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 438/93 (Tabl. VII-183)
 3. 1624, Kop. III.5a. Av. S, z boków 2-4; Rv. kartusze z Orłem i Pogonią, niżej Snopek; 0,36 g (z lakierem), 15,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 255/93
Szelągi, men. Bydgoszcz
 1. 1613, Kop. XXIV.2. Av. orzeł ze Snopkiem na piersi, SIG·III·D:G.REX/POLONIAE; Rv. inicjał S ze Snopkiem, z boków 1-3, SOLIDVS·REGNI·POLO; 0,60 g, 15,4 mm. St. 3, wykop D1, w-wa I/2, pod grobem nr 4, 18 IX 1993, nr 72/93 (Tabl. VIII-185)
 2. 1623, Kop. XXII.1a. Av. S pod koroną, niżej Sas, SIG III DGR-POL·MDL; Rv. tarcze z Orłem, Pogonią i Snopkiem, SOLIDR-POL·1623; 0,53 g, 16,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 168/93 (Tabl. VIII-186)
 3. 1623?, Kop. XXII.1a. Av. S, SIG/III/DG·R/////MDL; Rv. Orzeł, Pogoń, Snopek, /OLID/-POL·162/; 0,47 g (z lakierem), 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 254/93
 4. 1626, Kop. XXV.3a. Av. pięciopolowy herb Rzeczypospolitej, SIGIS·III·D:G...; Rv. inicjał S, ...REGNI·POLO·; niekompletny, 0,37 g, 15,2 mm. St. 3, z przesiewania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 261/93 (Tabl. VIII-188)
Szeląg, men. Olkusz
 1. 1593, znak „toporek”, Kop. III.1a? St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, 397/52/21 (brak)
Szeląg, men. nieokreślona
 1. r.? [1588–1627]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/24 (brak)
Szeląg fałszywy
 1. Av. niekształtny inicjał S, w otoku imitacje liter; Rv. pod koroną tarcza pięciopolowa z niewyraźnymi znakami, w otoku imitacje liter; miedź, 0,55 g, 15,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 155/93 (Tabl. VIII-191)
Grosz, men. Bydgoszcz
 1. 1623, Kop. XIV.1. Av. korona, SIG·III·D/G/ / REX·POL / M·D·L·; Rv. Orzeł ze Snopkiem, niżej Sas, {GROSS/REG·-POLO·1623; ubytek, 0,48 g, 18,4 mm. St. 3, wykop C1, w-wa II/cz. W, pod trumną, skorodowana razem z monetą 27, 28 IX 1993, nr 207/93 (Tabl. VIII-192)
Półtoraki, men. Bydgoszcz
 1. 1623, Kop. II.12b. Av. pięciopolowy herb Rzplitej, niżej tarczka z 3, SIGIS3DGREXPMDL; Rv. jabłko panowania, na nim 24, z boków 2-3, +MONE·NO-REG·POLO+; 0,85 g, 19,5 mm. St. 3, wykop C, w-wa II/a. S, 23 IX 1993, nr 121/93
 2. 1623, Kop. II.12b. Av. pięciopolowy herb Rzplitej, niżej tarczka z 3, SIGIS3DGREXPMDL; Rv. jabłko panowania, w nim 2/, z boków 2-3, niżej Sas na tarczce z 3 łuków, {MONE{NO-REGPOLO{; 1,08 g, 19,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 242/93 (Tabl. VIII-194)
 3. r.? [1614–1627]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/23 (brak)
Jan Kazimierz (1648–1668)

Szelągi, men. Ujazdów (w 1663 r. Ujazdów lub Kraków)
 1. 1660. Duża głowa; 1,27 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 8 X 1993, nr 396/93 (Tabl. IX-196)
 2. 1660. Duża głowa; 1,09 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 247/93
 3. 1660. Mała głowa; skorodowany, 0,90 g (z lakierem), 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 375/93
 4. 1660. 1,31 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 169/93 (Tabl. IX-199)
 5. 1660. 1,15 g (z lakierem), 16,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 372/93
 6. 1660. St. 3, wewnątrz kościoła, głęb. -90 cm, 1952, nr 394/52 (brak)
 7. 1660. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/25 (brak)
 8. 1661. 1,11 g, 15,8 g. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 240/93
 9. 1661. 1,12 g, 15,5 mm. St. 3, wykop D, z przesiewania, 16 IX 1993, nr 63/93/1
 10. 1661. 0,99 g (z lakierem), 15,6 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/1, 1 X 1993, nr 313/93
 11. 1661. 1,11 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 373/93
 12. 1661. 1,20 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 243/93 (Tabl. IX-207)
 13. 1661. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła. głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/26 (brak)
 14. 1661? 1,58 g (z lakierem), 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 356/93
 15. 1663. 1,12 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 22 IX 1993, nr 110/93
 16. 1663. 1,28 g, 16,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła. 27 IX 1993, nr 150/93 (Tabl. IX-211)
 17. 1663. 1,02 g, 15,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła. 12 X 1993, nr 429/93
 18. 1663. 1,02 g, 15,6 mm. St. 3, wykop IV, w-wa I darń, 24 VIII 1993, nr 159/94
 19. 1663. 1,06 g (oblepiony), 16,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z rowu przy fundamencie ściany N, na zewnątrz kościoła, 1993, nr 545/93
 20. 1663. 1,16 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 250/93
 21. 1663. 1,23 g (z lakierem), 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 377/93
 22. 1663. 1,43 g, 16,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z rowu przy fundamencie ściany N, na zewnątrz kościoła, 1993, nr 544/93
 23. 1663. Wywiercony mały otwór 0,6 mm, 1,13 g, 15,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 244/93 (Tabl. IX-218)
 24. 1663? 1,29 g, 15,7 mm. St. 3, wykop D1, w-wa I/1, 18 IX 1993, nr 71/93/1
 25. 1664. 0,84 g, 15,4 mm. St. 3, wykop C, w-wa I/2, 21 IX 1993, nr 88/93
 26. 1664. 0,93 g, 16,4 mm. St. 3, wykop A1, gł. 100,97, S 70, E 20 cm, 16 IX 1993, nr 45/93
 27. 1664. 1,15 g, 16,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, 167/93
 28. 1664. 1,23 g, 15,8 mm. St. 3. z przesiewania, 16 IX 1993, nr 51/93
 29. 1664. 1,29 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 173/93 (Tabl. IX-224)
 30. 1664. 0,91 g, 15,9 mm. St. 3. wykop E, z przesiewania ziemi z całego wykopu, 1 X 1993, nr 296/93
 31. 1664. 0,91 g, 16,0 mm. St. 3, wykop El, I X 1993, nr 298/93
 32. 1664. 0,98 g (z lakierem), 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 379/93
 33. 1664. 1,01 g (z lakierem), 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 354/93
 34. 1664. 1,01 g, 15,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 432/93
 35. 1664. 1,03 g (z lakierem), 16,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 374/93
 36. 1664. 1,04 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 1993, nr 371 /93
 37. 1664. 1,22 g (z lakierem), 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 380/93
 38. 1664. 1,26 g (z lakierem), 16,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 8 X 1993, nr 400/93
 39. 1664. 1,32 g, 15,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 144/93
 40. 1664. 1,52 g, 17,4 mm. St. 3, wykop F, w-wa 1/1, 1 X 1993, nr 306/93 (Tabl. X-235)
 41. 1664. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/27 (brak)
 42. 1664? 1,61 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 143/93
 43. 1665. 1,04 g, 15,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 172/93
 44. 1665. 1,04 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z zewnętrza kościoła, rów przy ścianie zach., 15 X 1993, nr 519/93
 45. 1665. 1,15 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 493/93
 46. 1665. 1,27 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 8 X 1993, nr 399/93 (Tabl. X-241)
 47. 1665. 1,27 g, 15,8 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/2,4 X 1993, nr 331/93
 48. 1665. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, 397/52/28 (brak)
 49. 166? [1663–65]. 1,16 g, 15,5 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/2,4 X 1993, nr 332/93
 50. r.? [1659–65]. 1,14 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiewania, 15 IX 1993, nr 30/93
 51. r.? [1659–65]. Skorodowany, 0,84 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 13/93
 52. r.? [1659–65]. 1,20 g, 15,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 357/93
 53. r.? [1659–65]. 1,20 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 466/93
 54. r.? [1659–65]. 1,22 g, 15,8 mm. St. 3, wykop IIIa, w-wa Va/1, część S, 29 VIII 1994, nr 205/94
 55. r.? [1659–65]. 1,60 g, 16,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 431/93
 56. r.? [ 1659–65]. 1,17 g (z lakierem), 15,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 378/93
 57. r.? [1659–65]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/29 (brak)
Szelągi fałszywe
 1. „1660”. Av. portret króla, IOAN·. — CASREX TL/; Rv. orzeł ze Snopkiem, SOLIIDREGWIROIOW660·; wyobrażenia stosunkowo poprawne, 0,75 g, 15,2 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/1,1 X 1993, nr 308/93 (Tabl. X-253)
 2. „1664”. Av. głowa w prawym profilu, IOAZ - CASREX; Rv. orzeł, SOLIDREGPOLO1664; stosunkowo poprawny, 1,18 g, 13,3 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 12/93 (Tabl. X-254)
August III (1733–1763)

Szelągi, men. Gubin lub Grünthal
 1. 1752, znak A. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/35 (brak)
 2. 1753. Av. popiersie w prawo, AUGUSTUS III REX POL; Rv. kartusz z herbami Polski, Litwy i Saksonii, /L.SAX.1753, u dołu H; 1,09 g, 14,6 mm. St. 3, wykop D, z przesiewania, 16 IX 1993, nr 63/93/2 (Tabl. X-256)
 3. r.? [1749–1755]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/36 (brak)
Grosze, men. Gubin lub Grünthal
 1. 1754. Av. popiersie, AVGVSTVS III RE...; Rv. kartusz z herbem Rzplitej i Saksonii, u dołu H, EL.SAX:1754; 3,52 g, 21,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 241/93 (Tabl. X-258)
 2. 1755. Av. popiersie, AUGUSTUS III /////OL.; Rv. kartusz z herbami Polski, Litwy i Saksonii, u dołu H, EL/SAX:1755; 3,68 g, 19,8 mm. St. 3, wykop IV, w-wa I darń, 24 VIII 1993, nr 158/94
Stanisław August (1764–1795)

Grosze, men. Kraków
 1. 1768, Kop. 376.4a. Av. inicjały SAR dzielą datę 17–68; Rv. okrągły herb pięciopolowy Rzplitej, u dołu G, I.GROSSVS REG:POL:M:D:L:; 4,04 g, 21,2 mm. St. 4, ar 277, ćw. A, w-wa I przemieszana, gł. do -110, znal. luźno, 1952, 432/52
 2. 1768, znak G. St. 3, 1952, nr 277/52 (brak)
Grosz, men. Warszawa
 1. 1765, Pl. I.33. Av. inicjały SAR dzielą datę 17–65; Rv. okrągły herb pięciopolowy Rzplitej, u dołu G, I.GROSSVS.RE//POL:M:D:L:; 3,85 g, 20,9 mm. St. 3, wykop C1, w-wa I, 28 IX 1993, nr 203/93 (Tabl. XI-262)

Polska lub Litwa
Jan Kazimierz (1648–1668)

Szeląg, men. nieokreślona
 1. r.? [1659–1666]. Na Rv. negatyw Av.; 1,12 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 428/93 (Tabl. Xl-263)

Polska — miasto Łobżenica
Zygmunt III (1587–1632)

Denary
 1. 1623, Kop. V.2b, Opozda V, brak odm. Av. S (typ 4b) pod koroną (typ 6c), z boków Z-3; Rv. pod koroną (typ 6b) tarcze z Orłem i Pogonią (typ 10d lub i), niżej Bróg; 0,30 g, 14,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 171/93 (Tabl. XI-264)
 2. 1623, Kop. V.2b. Opozda V.1. Av. inicjał S ze Snopkiem pod koroną, z boków Z-3; Rv. tarcze z Orłem i Pogonią, nad nimi korona, pod nimi Bróg, ślady przebicia; 0,25 g, 13,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 465/93 (Tabl. XI-265)
Kwartniki (ternary)
 1. 1625, Kop. -, Opozda II, brak odm. Av. pod koroną (typ 7gx?) inicjał S ze Snopkiem (typ 5g), SIG///..., fragment drugiego stempla; Rv. kartusze z Orłem i Pogonią (typ 11g?) pod wspólną koroną (typ 7g), między nimi u dołu niewidoczny Bróg, +TERNA-RIVS·16Z5; 0,33 g, 15,6 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/2,4 X 1993, nr 335/93 (Tabl. XI-266)
 2. 1627, Kop. VII.2a, Opozda IVb. Av. inicjał S, z boków 2–7, S...DGREX POM D L; Rv. herb wielopolowy bez korony: Orzeł, Pogoń, w tarczy sercowej Snopek, w dolnym polu Bróg z parą gwiazdek i parą kropek, TERNARIVS LOB AN 1627; 0,40 g, 16,5 mm. St. 3, wykop F, z przesiania ziemi, 8 X 1993, nr 408/93 (Tabl. XI-267)
 3. 1630?, Kop. V1II.3. Opozda Vc. Av. inicjał S (bez dodatkowej obwódki), ...POMDL, stempel przesunięty w prawo, fragment drugiego: ...IG/III..., między nimi rozety; Rv. Orzeł ze Snopkiem na piersi i Brogiem na ogonie, ...VSLOBZAN30; 0,43 g, 15,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 436/93 (Tabl. XII-268)

Polska — miasto Poznań
Zygmunt III (1587–1632)

Kwartniki (ternary)
 1. 1605, Kop. III.2b. Av. skrzyżowane klucze, u góry III, z boków data 0–5; Rv. pod koroną tarcze z Orłem i Pogonią, u dołu mały herb Lewart; 0,42 g, 14,7 mm. St. 3, wykop E, z przesiewania ziemi z całego wykopu, 1 X 1993, nr 294/93 (Tabl. XII-269)
 2. 1611, Kop. III.8? St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/22 (brak)
 3. 1615?, Kop. III.10. Av. tarcze z Orłem i Pogonią pod koroną, u dołu herb Snopek; Rv. skrzyżowane klucze, u góry III, z boków data 1–5?; 0,36 g, 15,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, 468/93 (Tabl. XII-271)
 4. 1627, Kop. VIII.2a odm. Av. S ze Snopkiem, z boków 2–7, SIG·III·DG/REX·PO·MD·; Rv. tarcza pięciopolowa, 1 — Orzeł, 2 — Pogoń, 3 — gwiazda, 4 — gwiazda, 5 — Snopek, u dołu położone skrzyżowane klucze, /ERNARI/////·1627; skorodowany, 0,30 g, 16,0 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/2, 4 X 1993, nr 334/93 (Tabl. XII-272)
 5. Poznań?, r.? [ok. 1627]. Av. inicjał S z tarczą, ślady legendy; Rv. zarysy tarczy herbowej z Orłem, Pogonią, Snopkiem i u dołu zapewne z 2 kluczami; uszczerbiony, 0,29 g (z lakierem), 15,5 mm. St. 3, wykop F, z przesiania ziemi, 8 X 1993, nr 412/93

Polska — Wielkopolska?
Kazimierz Wielki (1333–1370), król Polski
Denar
 1. Gum.P. 467, Kop. V, Kop.Sk.330. Av. orzeł, [K?]REGIS [POLONIE]; Rv. gwiazda sześciopromienna, [MONET?]A.PI[AR?]; 0,14 g, 10,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 511/93 (Tabl. XII-274)

Pomorze — miasto Kołobrzeg
Denar
 1. DbgP 186c?, XV w. Av. skrzyżowane pastorały; Rv. skrzyżowane pastorały; 0,26 g, 12,5 mm. St. 3, z przesiania, 21 IX 1993, nr 89/93 (Tabl. XII-275)

Pomorze — miasto Szczecin
Denary
 1. DbgP 253 [ok. 1410]. Av. głowa gryfa w koronie; Rv. gryf; 0,23 g, 10,8 mm. St. 3, wykop C1, w-wa II/cz. E, 28 IX 1993, nr 204/93 (Tabl. XIII-276)
 2. DbgP 253 [ok. 1410]. Av. głowa gryfa w koronie; Rv. gryf; 0,26 g, 10,5 mm. St. 3, wykop E, z przesiania ziemi z całego wykopu, 1 X 1993, nr 309/93 (Tabl. XIII-277)
 3. DbgP 253 [ok. 1410], jednostronny. Av. głowa gryfa w koronie; Rv. niewyraźny negatyw Av. 0,21 g, 11,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 258/93

Prusy Królewskie
Zygmunt I (1506–1548), król Polski
Denary, men. Toruń
 1. b.d. [1528–35], BS 58. Av. S pod koroną; Rv. orzeł Prus Królewskich ze zbrojnym ramieniem nad lewym (heraldycznie) skrzydłem; 0,31 g, 13,3 mm. St. 3, wykop VI, rozsypisko fundamentu B, NE część wykopu, 1 IX 1994, nr 258/94
 2. b.d. [1528–35], BS 58. A v. S pod koroną; R v. orzeł Prus Królewskich ze zbrojnym ramieniem nad lewym (heraldycznie) skrzydłem; 0,27 g, 12,2 mm. St. 3, z przesiewania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 262/93
 3. b.d. [1528–35], BS 59. Av. S pod koroną; Rv. orzeł Prus Królewskich z koroną na szyi i zbrojnym ramieniem nad prawym (herald.) skrzydłem; 0,24 g, 12,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 439/93 (Tabl. XIII-281)
 4. b.d. [1528–35]. Av. S pod koroną; Rv. orzeł Prus Królewskich, nad lewym (herald.) skrzydłem ramię zbrojne; fragmenty. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 199/93
 5. b.d. [1528–35]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/13 (brak)
 6. b.d. [1528–35]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/14 (brak)
Szelągi, men. Toruń
 1. 1529, BS 67. Av. S pod koroną, {SIGI...O*PRVS; Rv. orzeł Prus Królewskich, zbrojne ramię nad lewym (herald.) skrzydłem, /SOLIDVS*PRVSSIE*1529; 0,94 g, 18,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 184/93 (Tabl. XIII-285)
 2. 1530, BS 71. Av. inicjał S pod koroną, SI/IS//////////DO////; Rv. orzeł Prus Królewskich ze zbrojnym ramieniem nad prawym (herald.) skrzydłem, SO//////PR/////I530; 1,16 g, 20,2 mm. St. 3, wykop IV, w-wa II, szarożółta glina z gruzem cegl.; polepa z wtrętami szaroczarnej próchnicy, 25 VIII 1993, nr 164/94

Prusy, księstwo
Albrecht (1525–1568)
Denary, men. Królewiec
 1. b.d. [1529–30], BftM 1112. Av. A, u góry i z boków pięciolistne rozetki, u dołu herb Zollernów; Rv. orzeł z ukoronowanym S; 0,35 g, 12,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 505/93 (Tabl. XIII-287)
 2. b.d. [1529–30], BftM 1112. Av. A, u góry i z boków pięciolistne rozetki, u dołu herb Zollernów; Rv. orzeł z ukoronowanym S; 0,28 g, 12,9 mm. St. 3, wykop F, z przesiewania ziemi, 8 X 1993, nr 414/93
 3. b.d. [1529–30], BftM 1113. Av. A, u góry i z boków rozetki, u dołu herb Zollernów; Rv. Orzeł z ukoronowanym S na piersi; 0,32 g, 12,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 195/93 (Tabl. XIII-289)
 4. 1560. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/40 (brak)
 5. 1563, BftM 1230. Av. A, z boków data 6–3, u góry rozeta, u dołu herb Zollernów; Rv. orzeł z ukoronowaną literą S na piersi; 0,30 g, 12,6 mm. St. 3, wykop F, z przesiewania ziemi, 8 X 1993, nr 416/93 (Tabl. XIV-291)
 6. 1563, BftM 1230. Av. A, z boków data 6–3, u góry rozeta, u dołu herb Zollernów; Rv. orzeł z ukoronowanym S na piersi; 0,29 g, 12,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 501/93
 7. 1563, BftM 1230. Av. A, u góry rozetka, z boków data 6–3, u dołu herb Zollernów. Rv. orzeł, na piersi S pod koroną; ubytki, 0,25 g, 12,5 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/1, 1 X 1993, nr 307/93
 8. 1563, BftM 1230. Av. A, u góry rozetka, z boków data 6–3, u dołu herb Zollernów; Rv. orzeł, na piersi S pod koroną; ubytek, 0,22 g, 12,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 151/93
Szeląg, men. Królewiec
 1. 1551. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/41 (brak)

Albrecht Fryderyk (1568–1618)

Denar, men. Królewiec
 1. 1571. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/42 (brak)

Fryderyk Wilhelm Wielki Elektor (1640–1688)

Szelągi, men. Królewiec
 1. 1654, BftM 1573 odm. Av. orzeł z IC na piersi, FRID·WILH·MAR·BR·S·R·I·PR·E·; Rv. FW, niżej herb Zollernów, WSOLIDUS·PR-USSIAE/1654; 0,53 g, 15,1 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 189/93 (Tabl. XIV-297)
 2. 1658?, BftM -. Av. monogram FWC, z boków /6–58?; Rv. SOLID / DVCAT / /RVSS: / /+B; 0,40 g, 15,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 248/93 (Tabl. XIV-298)

Prusy — miasto Elbląg
Zygmunt I (1506–1548), król Polski
Denar
 1. b.d. [przed 1539?]. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/15 (brak)
Szeląg
 1. 1530, BS 245. Av. orzeł Prus Królewskich, zbrojne ramię nad lewym (herald.) skrzydłem, +SIGIS{P{REX{POLO{DO{PR; Rv. herb Elbląga, {SOLI{CIVI{ELBIN{I53O; 0,98 g, 19,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 183/93 (Tabl. XIV-300)
Zygmunt August (1530–1572), król Polski

Denary
 1. 1555, BS 447. Av. orzeł Prus Królewskich z ramieniem zbrojnym nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. herb Elbląga, z boków 5–5; 0,31 g, 12,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 197/93 (Tabl. XIV-301)
 2. 1556. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/18 (brak)
 3. 1557, BS 449. Av. orzeł Prus Królewskich, zbrojne ramię nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. herb Elbląga, z boków data 5–7. 0,28 g, 12,6 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 1 X 1993, nr 321/93 (Tabl. XIV-303)
 4. 155/ [1552–7] , BS 445-9. Av. orzeł Prus Królewskich z koroną na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. herb Elbląga na tarczy z ostrogami na pobocznicach i zaciosami na podstawie, z lewej 5; 0,31 g, 12,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 504/93
 5. b.d., BS 243 odm. A v. orzeł Prus Królewskich z koroną na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. herb Elbląga na tarczy o łukowatej głowicy, pobocznicach z ostrogami i podstawie z zaciosami; 0,32 g, 12,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 440/93 (Tabl. XV-305)

Gustaw II Adolf (1626–1632), król Szwecji

Szelągi
 1. 1631, AAJ 34. Av. GA, niżej Snopek, ////ADO-DG·RE//; Rv. herb Elbląga, xSOLIDVS////ELBING·31; 0,43 g, 16,0 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 10/93
 2. 1631, AAJ 34. Av. inicjały GA, GVS...; Rv. kartusz z herbem Elbląga, SOLIDVS·CIVI·ELBING·31; 0,45 g, 16,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 424/93
 3. 1631? Av. GA, niżej Snopek, ...D:-D:G·REX·S., fragment sąsiedniego stempla. Rv. kartusz z herbem Elbląga, uSO... ...ELBING·31?, fragm. sąsiedniego stempla z ...LID...; wyszczerbiony, 0,39 g, 15,9 mm. St. 3, wykop E, z przesiewania, 30 IX 1993, nr 280/93
 4. 1632, AAJ 35. Av. GA, niżej Snopek, GVS:ADO:-D:G:REX·S; Rv. herb Elbląga, /SOLIDV//////LBING32; zgięty, 0,45 g, 16,0 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/1, 1 X 1993, nr 314/93
 5. 1632, AAJ 35. Av. GA, niżej Snopek, /////DO-D/G/RE///; Rv. herb niewidoczny, SOLIDVS·CIVI//LBING32; 0,54 g, 17,2 mm. St. 3, wykop F, z przesiania ziemi, 8 X 1993, nr 409/93
 6. 1633, AAJ 36. Av. GA, niżej tarcza ze Snopkiem, GVS ADO — ·D·G·REX·S; Rv. pole niedobite, -SOLIDVS·CI////LBING33; 0,51 g, 16,9 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 495/93
 7. 1634, AAJ 37. Av. GA, u dołu Snopek, GVST////-//DG·REX S; Rv. herb Elbląga, SOLIDVS CIVI·ELBING·34, data przerabiana na stemplu (z 33?); 0,38 g, 16,8 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, nr 158/93 (Tabl. XV-312)
 8. 163? [1630–34], AAJ 33-37. Av. GA, niżej Snopek, GVS:ADO-D:; Rv. zaburzony negatywem Av., ślady kartusza z herbem, /OL//VS... ...NG3/; skorodowany, 0,21 g, 15,7 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 359/93
 9. r.? [1630–34], AAJ 33-37. Av. GA, GVS...REX·S; Rv. ...CI...BIN...; 0,39 g (z lakierem), 17,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 256/93

Krystyna (1632–1635), królowa Szwecji

Szeląg
 1. 1635, AAJ 40. Av. CR, niżej tarcza ze Snopkiem, CHRIS.DG — REG·SVE; Rv. kartusz z herbem Elbląga, [chwast]SOLIDVS·CIVI·ELBING35; 0,37 g, 17,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 496/93 (Tabl. XV-315)

Prusy — miasto Gdańsk
Zygmunt I (1506–1548), król Polski

Denary
 1. 316. b.d. [ok. 1535], BS 192 odm. Av. orzeł Prus Królewskich, zbrojne ramię nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. korona o wygiętej podstawie, 2 krzyże; 0,27 g, 13,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 473/93 (Tabl. XV-316)
 2. b.d. [ok. 1535], BS 192. Av. orzeł Prus Królewskich, zbrojne ramię nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. pod koroną o płaskim spodzie 2 krzyże; 0,22 g, 12,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 260/93 (Tabl. XV-317)
 3. b.d. [ok. 1535], BS 193. Av. orzeł Prus Królewskich. zbrojne ramię nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. korona z zamkniętą obręczą, pod nią 2 krzyże; 0,27 g, 13,4 mm. St. 3, wykop D, w-wa I/4, 17 IX 1993, nr 67/93 (Tabl. XV-318)
 4. b.d. [ok. 1535], Kop. IV.1. Av. orzeł Prus Królewskich, nad lewym (herald.) skrzydłem zbrojne ramię. Rv. dwa krzyże pod wygiętą koroną; 0,29 g (z lakierem), 12,3 mm. St. 3, wykop E, z przesiewania, 30 IX 1993, nr 281/93
 5. 1547, BS 199. Av. orzeł Prus Królewskich z ramieniem nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. korona i dwa krzyże, z boków 4–7; 0,27 g (uszczerbiony), 12,6 mm. St. 3, wykop F, z przesiania ziemi, 8 X 1993, nr 413/93
 6. 1547, BS 199. Av. orzeł Prus Królewskich ze zbrojnym ramieniem nad lewym (herald.) skrzydłem; Rv. korona i dwa krzyże, z boków 4–7; 0,27 g, 12,4 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 448/93 (Tabl. XVI-321)
Szeląg
 1. 1547, BS 213 odm. Av. orzeł Prus Królewskich ze zbrojnym ramieniem nad lewym (herald.) skrzydłem, *SIGIS·DEI·GRA·REX·POLON; Rv. korona i dwa krzyże, {MONE·CIVI·GEDANEN·1547; 1,07 g, 20,5 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 12 X 1993, nr 423/93

Zygmunt August (1530–1572), król Polski

Denary
 1. 1554. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/16 (brak)
 2. 1558. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/17 (brak)

Bezkrólewie (1572–1574)

Denary
 1. 1573, BS 443 odm. Av. orzeł Prus Królewskich ze zbrojnym ramieniem nad prawym (herald.) skrzydłem; Rv. herb Gdańska na tarczy o podstawie z trzech łuków, z boków 7–3; 0,33 g. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 28 IX 1993, nr 200/93 (Tabl. XVI-325)
 2. 1573, Kop. I. Av. orzeł Prus Królewskich ze zbrojnym ramieniem nad prawym (herald.) skrzydłem; Rv. herb Gdańska, z boków 7–3; 0,33 g (z lakierem), 11,7 mm. St. 3, wykop F, z przesiania ziemi, 8 X 1993, nr 411/93 (Tabl. XVI-326)
 3. 1573, Kop. I. Av. orzeł Prus Królewskich ze zbrojnym ramieniem nad prawym (herald.) skrzydłem; Rv. herb Gdańska, z boków 7–3; 0,32 g, 12,0 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 510/93 (Tabl. XVI-327)

Stefan (1576–1586), król Polski

Szeląg
 1. 1579, Kop. II.1. Av. orzeł Prus Królewskich, zbrojne ramię nad prawym (herald.) skrzydłem, W STEPHAN·D:G·REX·POL·D·PRVS; Rv. kartusz z herbem Gdańska, z boków 7–9, ·SOLIDVS CIVI·GEDANENSIS·[pierścień]·; 0,98 g, 19,4 mm. St. 3, z przesiewania, 13 IX 1993, nr 5/93 (Tabl. XVI-328)

Saksonia
Denary krzyżowe
 1. CNP V/612-619, 3. ćwierć XI w. Av. krzyż perełkowy młodszy, w otoku R leżące DDDE leżące DDVD...; 0,41 g, pokruszony, niekompletny. St. 4, ar 276, dz. C, m. 80, plan 3/52 (16), w-wa II, gł. -145, 1952, nr 170/52
 2. CNP VII/986, lata 60.–70. XI w. Av. pastorał w lewo, z boków dwa kliny, wokół kulki, w otoku ślady klinów; Rv. krzyż kawalerski, w kątach na przemian duże kulki i kliny z mniejszymi kulkami, bez otoku; z boku wywiercony regularny otwór 0,8 mm. 0,64 g, 13,0 mm. St.–4, ar 246, m² 52/53, w-wa I, gł. -139, plan 74/107, 1950, nr 379/50
 3. CNP VII, koniec XI w. Av. pastorał; 0,47 g. St.–4, 1950, nr 252/50 (brak)
 4. CNP VII, koniec XI w. Av. pastorał. St. 2, głęb. -189 cm, 1951, nr 96/51 (brak)
 5. 333. CNP VII?, koniec XI w. Av. b. niewyraźny, fragment poprzeczki pastorału i kulka środkowa? Rv. krzyż kawalerski, w jednym kącie duża kulka, w drugim może klin; ułamana połówka, 0,28 g, 12,4 mm. St. 4, wykop A2, gł. 101.13/101.04//100.10/99.95, 26 VI 1995, nr 6/95
 6. Prawdopodobnie późny denar krzyżowy, XI/XII w., całkowicie pokryty produktami korozji; po jednej stronie może krzyż kawalerski; 0,50 g, 12,2 mm. St. 4, ar 219, dz. B, plan 2 (5), w-wa II, głęb. -149, 1960, nr 37/60

Śląsk-Cieszyn, księstwo
Wacław III Adam (1528–1579)

3 halerze, men. Cieszyn
 1. 1568, Kop. 737.2, FS 2955. Av. orzeł w koronie, +BENEDITIO·DOI·DIVI·F·; Rv. litera T w kartuszu z 10 łuków, z boków 6–8, BENEDITIO·DOI·DIVIF; 0,33 g (ubytki), 14,3 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 470/93 (Tabl. XVI-335)

Elżbieta Lukrecja (1625–1653)

Halerz, men. Cieszyn
 1. 1652, FS 3104, Av. orzeł, nad nim mitra, OBVLVS:PRINCIPAT:TES:; Rv. uncjalne T pod mitrą, ANNO:DOMINI:5Z; 0,37 g (ubytki), 14,9 mm. St. 3, z przesiewania, 16 IX 1993, nr 53/93 (Tabl. XVII-336)

Śląsk — miasto Świdnica
Ludwik II (1516–1526), król Czech i Węgier
Półgrosz
 1. 1526. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/38 (brak)

Śląsk — miasto Ziębice
Halerz
 1. Fbg 738/401?, 2. poł. XV w. Av. M między B-P. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/37 (brak)

Węgry
Ferdynand I (1526–1564)

Denar, men. Krzemnica
 1. 1545. St. 3, z przesiania ziemi z zewnątrz kościoła, głęb. -30 cm, 1952, nr 397/52/43 (brak)

Rudolf (1576–1608), cesarz
Denary, men. Krzemnica
 1. 1581, Huszár 1059. Av. herb pięciopolowy, ·RVD////RO/I/S·AV·G·H·B·R·; Rv. Madonna tronująca, z boków K-B, PATR{I58I{HVNG·; 0,40 g, 14,9 mm. St. 3, wykop F, w-wa I/2, 4 X 1993, nr 328/93 (Tabl. XVII-340)
 2. 1589, Huszár 1055. Av. herb pięciopolowy, RVD·II·RO·I·S·AV·G·H·B·R·; Rv. Madonna tronująca, z boków K-B, PATR{1589{HVNG; 0,53 g, 15,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 14 X 1993, nr 498/93 (Tabl. XVII-341)

Nieokreślone
 1. Połamana nieczytelna mała moneta srebrna, XV w.? St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 259/93/1
 2. Połamana nieczytelna mała moneta srebrna, brakteat?, XV w.? St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 29 IX 1993, nr 259/93/2
 3. Moneta nieczytelna, miedź?, 0,63 g (oblepiona), 17,2 mm. St. 3, wykop IV, w-wa II, szarozielona glina z gruzem; cegl. polepa z wtrętami szaroczarnej próchnicy, 25 VIII 1993, nr 163/94
 4. Nieczytelny fragm. monety miedzianej lub bilonowej. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 7 X 1993, nr 385/93
 5. Nieczytelny krążek barwy miedzi, wielkości denara XV–XVII w., 0,25 g (ubytki), 13,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 27 IX 1993, 146/93
 6. Nieczytelny okruch monety srebrnej. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 6 X 1993, nr 363/93
 7. Nieczytelny fragment małej monety, XV–XVII w. St. 3, wykop C1, w-wa II/cz. E, 28 IX 1993, nr 205/93
 8. Nieokreślony szeląg, 1. poł. XVII w., 0,86 g, 16,2 mm. St. 3, z przesiania ziemi z wnętrza kościoła, 13 X 1993, nr 469/93

Plomba
 1. Ołowiana plomba?, Av. korona, Rv. orzeł „jak na denarkach Władysława Jagiełły”; 4,135 g. St. 3, grób 4, 1950, nr 58/50 (brak)

Numery stanowisk:


2 — grobla
3 — kościół romański św. Mikołaja
4 — grodzisko
15 — cmentarzysko

Skróty bibliograficzne:


AAJ = B. Ahlström, Y. Almer, K. Jonsson, Sveriges besittningsmynt, Stockholm² 1980
BS = A. Białkowski, T. Szweycer, Monety ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1975
CNP = M. Gumowski, Corpus nummorum Poloniae, t. I, Kraków 1939
DbgP = H. Dannenberg, Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin 1893
BftM = E. Bahrfeldt, Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg, Bd. 1., Danzig 1901
Fbg = F. Friedensburg, Schlesiens Münzgeschichte im Mittelalter, cz. I, II, Ergänzungsband, CDS, t. 12, 13, 23, Breslau 1897–1904, oraz Die schlesischen Münzen des Mittelalters, Breslau 1931
FS = F. Friedensburg, H. Seger, Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit, Breslau 1901
Gum.P. = M. Gumowski, Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914
Kop. = E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. VIII, Warszawa 1982–1983
Kop.Sk. = E. Kopicki, Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, Warszawa 1995
Kub. = S. Kubiak, Monety pierwszych Jagiellonów (1386–1444), Wrocław 1970
Mrow. = E. Mrowiński, Monety Rygi, Warszawa 1986
Oertzen = O. Oertzen, Die mecklenburgischen Münzen des Grossherzoglichen Münzkabinets, cz. I, Die Bracteaten und Denare, Schwerin 1900
Opozda = T. Opozda, Mennica łobżenicka, Wrocław 1975
Str = K. Stronczyński, Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, cz. 1–3, Piotrków 1883–1885
Such. = S. Suchodolski, Mennictwo polskie w. XI i XII wieku, Wrocław 1973


Inne skróty:

(brak) - moneta znana tylko z opisu M. Gumowskiego (obecnie brak)
Av. — awers
b.d. — bez daty
głęb. — głębokość
men. — mennica
r.? — rok nieczytelny
Rv. — rewers
st. — stanowisko
w-wa — warstwa
* — ilustracja
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW