Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Wystawa
„Kościół, który zbudowali aniołowie”

Logo wystawy
Fragment wystawy Pierwsza wystawa czasowa prezentowana w nowo wybudowanym budynku wystaw na terenie osady edukacyjnej poświęcona jest kościołowi Wniebo­wzięcia NMP i św. Mikołaja w Gieczu.
Tytuł wystawy zaczerpnięto z Tygodnika Powszech­nego z 1862 r., w którym Emil Kierski wspominając giecką świątynię napisał zdanie: „Pomiędzy ludem utrzymuje się podanie, że kościół ten stawiali aniołowie”.
Na niewielkiej sali ekspozycyjnej zapoznać się można z historią ponad 800-letniego kościoła zilustrowaną przedmiotami odkrytymi podczas prac wykopalisko­wych prowadzonych przy tej budowli w ostatniej dekadzie XX w. Zdecydowana większość ekspona­tów prezentowana jest po raz pierwszy. Fragment wystawy
Fragment wystawy Zapoznać się można nie tylko z przedmiotami stanowiącymi wyposażenie kościoła, lecz również z drobnymi, osobistymi rzeczami Gieczan pochowanych przed kilkuset laty w kościele. Wśród starannie wyselekcjonowanego zbioru eksponowanych zabyt­ków uwagę zwracają dewocjonalia, okucia ksiąg liturgicznych, tkaniny oraz monety. Podkreślić należy, że liczna jest grupa okazów unikatowych.
Scenariusz wystawy: Elżbieta Indycka (kurator)
Oprawa plastyczna: Piotr Buczkowski
Krzysztof Domaradzki
Fotografie: Mariola Jóźwikowska
Archiwum WUOZ Poznań
Współpraca: Iwona Dębska
Alina Jankowska
Tomasz Hildebrandt
Mariusz Czeski
Rafał Plebański
 
Fragment wystawy
Wystawa była czynna od 17 maja 2011 do 21 grudnia 2012

17 maja 2011 – otwarcie wystawy

Uroczystość ta była punktem wieńczącym wielkopolskie obchody Dnia Muzealnika połączone z wręczaniem nagród i wyróżnień Marszałka Wielkopolskiego za wydarzenia muzealne roku 2010 (Izabella 2010), które w tym roku odbywały się w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu.
Otwarcie wystawy Otwarcie wystawy
Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak oprowadzany po wystawie przez autorkę wystawy Elżbietę Indycką Pierwszymi zwiedzającymi byli muzealnicy z całej Wielkopolski
Otwarcie wystawy Otwarcie wystawy
Pierwszymi zwiedzającymi byli muzealnicy z całej Wielkopolski A po zwiedzaniu uczta na terenie osady edukacyjnej
Otwarcie wystawy Otwarcie wystawy
Uczta na terenie osady edukacyjnej
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW