Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Wystawa
„Terra Sancta – Giecz w monarchii piastowskiej”

Logo wystawy
Fragment wystawy Terra Sancta – Giecz w monarchii piastowskiej. Tytuł nowej wystawy stałej nawiązuje do wyników prac archeologicznych prowadzonych w latach 1993−2010 na grodzisku w Gieczu i w jego najbliższych okolicach. Badania te rzuciły nowe światło na rolę gieckiego ośrodka grodowego w procesie kształtowania się państwa piastowskiego oraz na wyjątkowe znaczenie ziemi gieckiej dla dynastii Piastów.
Ustalenie przedpaństwowej metryki grodu daje mu, w obecnym stanie badań, prymat starszeństwa nad innymi piastowskimi ośrodkami władzy organizującymi terytorium ziemi gnieźnieńskiej. Fragment wystawy
Fragment wystawy Fakt ten, połączony z uderzającą wymową odsłoniętych i rozpoznanych na nowo reliktów architektury grodowej oraz z niespotykaną kolekcją przedmiotów kultury elitarnej, wskazuje na szczególną więź, jaka łączyła Piastów z tym miejscem. Ziemia giecka przedstawia się nam jako swoista terra sancta dynastii z grodem będącym najprawdopodobniej jej rodową siedzibą.
Ideą wystawy jest próba ukazania szczególnego znaczenia Giecza dla dynastii Piastów, które bardzo wyraźnie zaznacza się już od okresu tzw. plemiennego. Na wystawie nie ma więc zwykłych przedmiotów codziennego użytku. Fragment wystawy
Fragment wystawy Spośród bogatego zestawu zabytków, którymi archeologów obdarzyła giecka ziemia, wybrano fragment licznego zbioru przedmiotów o charakterze luksusowym. Jego znaczną część stanowią okazy unikatowe, których obecność nie tylko dobitnie poświadcza rangę ośrodka grodowego w Gieczu, ale też potwierdza jego wyjątkowość.
Scenariusz wystawy: Teresa Krysztofiak (kurator)
Oprawa plastyczna: Wojtek Kujawa
Fotografie: Mariola Jóźwikowska
Piotr Namiota
Maciej Jórdeczka
Teresa Krysztofiak
Ryciny: Teresa Krysztofiak
Dorota Jagłowska
Fragment wystawy

9 maja 2011 r., godzina 12:00 — uroczyste otwarcie wystawy

Otwarcie wystawy Otwarcie wystawy
W tak pięknych okolicznościach przyrody, wśród soczystej zieleni i kwiatów bzu, przed wejściem do muzeum przemawia dyrektor MPP na Lednicy
prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa
Pogoda sprzyjała wyjazdowym przedsięwzięciom, na otwarcie przybyłą duża grupa zaprzyjaźnionych z Gieczem poznańskich archeologów
Otwarcie wystawy Otwarcie wystawy
Wieloletni, niezwykle zasłużeni konsultanci badań archeologicznych w Gieczu
– Profesorowie Zofia i Stanisław Kurnatowscy
Profesor Zofia Kurnatowska w rozmowie z dyrektorem Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Jackiem Bartkowiakiem i dyrektorem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Gerardem Radeckim
Otwarcie wystawy Otwarcie wystawy
Były dyrektor MPP na Lednicy, Andrzej Kaszubkiewicz z małżonką, przy gablotce „pogańskiej” Pani Eliza Naumowicz-Śmigielska — autorka scenariusza jednej z wcześniejszych wystaw stałych („Dzieje kasztelanii gieckiej”) eksponowanej na grodzie w latach 1984−2000
Otwarcie wystawy Logo wystawy
Wojtek Kujawa – autor oprawy plastycznej wystawy Logo wystawy
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW