Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Wystawa
Gród Piastowski w Gieczu

Ekspozycja „Gród Piastowski w Gieczu” była pierwszą wystawą stałą prezentowaną w budynku muzealnym nowopowstałego Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu. Stanowiła ona bardzo ważny element działalności popularyzatorskiej dr. Bogdana Kostrzewskiego – wieloletniego badacza Giecza i twórcy rezerwatu. Poprzedziła ją niewielka ekspozycja plenerowa funkcjonująca od ostatnich sezonów badań, na potrzeby której skonstruowano specjalną gablotę informacyjną przedstawiającą również wybrane zabytki.

Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu
Sezonowa gablota z planszami informacyjnymi i zabytkami pochodzącymi z badań wykopaliskowych ustawiona na grodzisku w ostatnim sezonie odsłaniania palatium (fot. archiwum MAP)
Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu
Dr Bogdan Kostrzewski podczas wyboru zabytków przeznaczonych do ekspozycji (fot. archiwum MAP) Prace przy aranżacji zabytków w gablotach
(fot. archiwum MAP)

Pierwsza wystawa stała prezentowała dzieje grodu w Gieczu i jego najbliższego zaplecza w świetle dokonanych wówczas odkryć oraz przeprowadzonych badań źródłowych. Ukazywała ona historię ośrodka gieckiego od jego początków, poprzez świetność w czasach monarchii wczesnopiastowskiej, aż po jego upadek. W specjalnie przygotowanych gablotach, na niewielkiej powierzchni ekspozycyjnej, znalazły się również wszystkie najistotniejsze informacje odnoszące się do funkcji, jakie spełniał ośrodek grodowy w Gieczu, a więc militarnej, administracyjnej oraz gospodarczej. Każda z dziedzin życia ówczesnych mieszkańców Giecza zilustrowano bogatym zbiorem zabytków pozyskanych podczas prac wykopaliskowych. Specjalnie na potrzeby ekspozycyjne nowego rezerwatu Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, będące właścicielem wyjątkowego szyszaka typu ruskiego znalezionego w bagnach niedaleko grodu w Gieczu, sporządziło wierną kopię tego zabytku będącego symbolem zbioru militariów gieckich.

Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu
Ostatnie szlify przed otwarciem wystawy
(fot. archiwum MAP)
Otwarcie wystawy (21 lipca 1963 r.). Przemawia jej autor dr Bogdan Kostrzewski (fot. archiwum MAP)
Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu
Otwarcie wystawy (21 lipca 1963 r.). Przemawia jej autor dr Bogdan Kostrzewski (fot. archiwum MAP) Widok na salę ekspozycyjną tuż przed wejściem pierwszych zwiedzających (fot. archiwum MAP)

Otwarcie wystawy odbyło się w dniu 21. lipca 1963 roku. Stanowiło ono główny punkt programu całodziennych uroczystości związanych z udostępnieniem nowo powstałego Rezerwatu Archeologicznego turystom.

Scenariusz wystawy: Bogdan Kostrzewski
Wystawa była czynna do roku 1984.
Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu
Kilka ujęć wystawy (fot. archiwum MAP)
Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu Wystawa: Gród Piastowski w Gieczu
Kilka ujęć wystawy (fot. archiwum MAP) Profesor Józef Kostrzewski zwiedzający ekspozycję
(fot. archiwum MAP)
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW