Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu
zaprasza do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych i imprez plenerowych, przygotowanych na rok 2014 dla grup zorganizowanych

Prezentowane programy skupiają się wokół dwóch nurtów przewodnich. Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia związane z archeologią i pracą archeologa, drugi koncentruje się na różnych aspektach życia codziennego naszych przodków w pradziejach i średniowieczu. Prezentowana oferta została dostosowana do potrzeb różnych grup wiekowych, wszystkich rodzajów szkół i Klubów Seniora. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i odwiedzenia Muzeum w Gieczu.

Lekcje okolicznościowe dla przedszkoli i szkół podstawowych

 • Przyniósł zajączek jajka (marzec–kwiecień) — spotkanie poświęcone zwyczajom i obrzędom wielkanocnym, połączone z wykonywaniem świątecznych dekoracji. Prezentacja multimedialna przybliży uczestnikom dawne wierzenia, których echa wciąż pobrzmiewają w świątecznych zwyczajach.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, sala konferencyjna
foto
 • Gody, czyli o dawnych obchodach świąt Bożego Narodzenia (grudzień) — celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom dawnych, często już zapomnianych zwyczajów świątecznych. Spotkanie ma formę pogadanki ilustrowanej prezentacją multimedialną, połączonej z przygotowywaniem tradycyjnych ozdób świątecznych.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, sala konferencyjna.
foto
Przedszkolaki ogarnięte pasją tworzenia

Lekcje muzealne — przedszkola

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów na terenie osady edukacyjnej. Jeśli pogoda nie sprzyja zabawie na zewnątrz, odbywają się w sali muzealnej.

 • W gieckim grodzie — na zajęciach przeniesiemy się w czasie, by zobaczyć, jak wyglądało życie naszych średniowiecznych przodków. Uczestnicy zajęć będą mogli aktywnie uczestniczyć w „rekonstrukcji” konkretnych prac związanych np. z prowadzeniem domu. W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się do czego służyły przedmioty z wyposażenia średniowiecznego domostwa i obejścia, w jaki sposób przygotowywano posiłki czy jak spędzano wolny czas.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
foto
 • Garncarz z błota narobi złota — zachęcamy do odwiedzenia warsztatu garncarza, gdzie dzieci będą mogły zapoznać się ze znaczeniem gliny w średniowieczu i jej wykorzystaniem w życiu codziennym oraz zdobyć praktyczne umiejętności garncarskie podczas samodzielnego lepienia naczyń.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
foto
 • Książęce łowy — zapraszamy na wyprawę łowiecką na grubego zwierza. W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się, kto i na jakie zwierzęta mógł polować w średniowieczu. Mali łowcy nauczą się rozpoznawać podstawowe gatunki leśnej fauny oraz zdobędą umiejętności niezbędne dobrym tropicielom. Wspólnie zastanowimy się, czy las jest nadal potrzebny i dlaczego warto go chronić.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Średniowieczna strojnisia — czyli podróż w głąb średniowiecznej „szafy”. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak wyglądały średniowieczne stroje i ozdoby oraz z czego je wykonywano. Może się okazać, że wytwarzanie ubrań jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje. W ramach zajęć dzieci będą mogły własnoręcznie wykonać proste ozdoby stroju.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
foto

Lekcje muzealne — szkoły podstawowe

Proponowane zajęcia mają charakter interaktywny i odbywają się są od kwietnia do września na terenie osady edukacyjnej.

 • Tajemnice, które skrywa ziemia — zapraszamy dzieci do udziału w ekspedycji archeologicznej. Uczestnicy zapoznają się z metodami badań archeologicznych i podejmą próbę samodzielnego „odszukania” śladów pozostawionych przez naszych przodków. W trakcie zajęć uczniowie poznają zasady i cele badań powierzchniowych, spróbują nanieść wyniki swoich poszukiwań na mapę topograficzną i samodzielnie zinterpretować ich wyniki. Będą miały również okazję samodzielnie eksplorować wykop archeologiczny.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Dzień powszedni, dzień świąteczny... — czyli jak żyli nasi przodkowie w średniowieczu. W trakcie tych zajęć na własnej skórze będzie można przekonać się o trudach życia mieszkańców średniowiecznej osady. Poznamy dawne obyczaje związane z ich pracą i odpoczynkiem oraz spróbujemy wskazać na zwyczaje panujące obecnie. Po zajęciach dzieci będą potrafiły objaśnić, jak skonstruowana była średniowieczna osada, nazwać poszczególne przedmioty z wyposażenia domu i zagrody oraz wskazać ich przeznaczenie. Nieobce będą im też sekrety średniowiecznej kuchni.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Radłem i broną — o sposobach uprawy roli oraz chowu zwierząt w średniowieczu. Podczas tych zajęć przeniesiemy się do średniowiecznej osady. Dowiemy się tam, jak dawniej wyglądał chów zwierząt i uprawa roślin. Nauczymy się rozpoznawać podstawowe gatunki roślin uprawianych na polach i w ogródkach i poznamy narzędzia, służące do ich uprawy i zbioru. Porozmawiamy o tym, jakie zwierzęta chowano i do czego były one wykorzystywane. Uczestnicy zajęć będą mogli również sami zakosztować trudów pracy na roli.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Łaskawe ziele, czyli o ziołach i ich mocy — o właściwościach ziół i roślin nieuprawnych w średniowieczu (leczenie, trucie, magia, farbowanie, jedzenie). Uczestnicy zajęć wcielą się w rolę uczniów sławnego zielarza, który nauczy ich rozpoznawać najpopularniejsze gatunki ziół, drzew i krzewów, a także zdradzi ich leczniczą i magiczną moc. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom prastarej wiedzy zielarskiej, a w konsekwencji nauczenie różnorodnych sposobów wykorzystania ziół i przetworów roślinnych.
  czas trwania: 60–90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Nie święci garnki lepią — o wykorzystywaniu gliny w produkcji przedmiotów ceramicznych w pradziejach i średniowieczu. Po zajęciach uczniowie będą potrafili wyjaśnić znaczenie gliny i jej zastosowania w życiu codziennym, omówić etapy wytwarzania naczyń (przygotowanie masy garncarskiej, suszenie, wypał), zdobędą także praktyczne umiejętności garncarskie, które będą mogli doskonalić podczas samodzielnego tworzenia naczyń i zabawek glinianych.
  czas trwania: 60–90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • „Szafa” białogłowy — czyli co wiemy o wytwarzaniu odzieży i ozdób w średniowieczu. Podczas zajęć poznamy standardy średniowiecznej mody. Dowiemy się, z czego wytwarzano ubrania i ozdoby oraz spróbujemy samodzielnie wykonać niektóre elementy strojów. Dla najbardziej wytrwałych, takie czynności, jak tkanie krajek na bardku nie będą już brzmieć tak tajemniczo.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Benedyktyńska praca — czyli o trudach życia w średniowiecznym zakonie. Zapraszamy do wtopienia się w ciszę średniowiecznego klasztoru. Poznamy reguły obowiązujące zakonników i zaznajomimy się z szeregiem prac, które wykonywali. Dowiemy się między innymi, dlaczego mnisi używali języka migowego, co to jest tonsura czy skryptorium. Zastanowimy się czy potrafilibyśmy żyć według zasad panujących w średniowiecznym zakonie.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Średniowieczne zapiski — zachęcamy do poznania sekretów średniowiecznego skryptorium. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję zapoznać się ze średniowiecznymi kronikami, a także z materiałami i narzędziami wykorzystywanymi do tworzenia zapisków. Uczestnicy spróbują również swoich sił w pisaniu gęsim piórem oraz stilusem na woskowych tabliczkach.
  czas trwania: 60–90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Pod pradawną strzechą — czyli o dawnym budownictwie. Zapraszamy do zgłębienia sekretów słowiańskiego budownictwa. Dowiemy się, jakie materiały wykorzystywano do budowy domów i jak wykorzystywano przestrzeń wewnątrz budynków. Uczestnicy będą mieli także okazję zapoznać się z różnymi sposobami wznoszenia wałów grodowych. Po zajęciach dzieci będą umiały wytłumaczyć, co to jest ziemianka czy konstrukcja hakowa.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
foto

Lekcje muzealne — szkoły gimnazjalne

Proponowane tematy mają na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu archeologii i historii. Prowadzone są w formie warsztatów. Odbywają się na terenie osady edukacyjnej lub w sali konferencyjnej Rezerwatu.

 • Co to jest archeologia? Postaramy się, wspólnie z uczestnikami, znaleźć odpowiedź na to pytanie, zgłębiając arkana pracy archeologa. Zapraszamy na wspólną ekspedycję w poszukiwaniu śladów przeszłości. Młodzi adepci archeologii dowiedzą się między innymi, co to jest stanowisko archeologiczne, wykop, obiekt czy artefakt. Będą mieli również okazję zapoznać się z zasadami prowadzenia wykopalisk podczas samodzielnej eksploracji.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Skąd się wzięło muzeum? Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak powstały muzea i jaką kiedyś pełniły funkcję, zapraszamy w podróż w czasie, która zawiedzie nas między innymi w zakamarki gabinetów osobliwości. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co to były wunderkamery i kto je tworzył oraz jaką rolę w historii muzealnictwa odegrał róg jednorożca. W trakcie warsztatów będzie można również stworzyć swoją własną kolekcję i zapoznać się z prawidłami selekcji zbiorów.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, sala konferencyjna
 • Życie w słowiańskiej osadzie — zapraszamy w podróż do średniowiecznej osady, by przekonać się, jak mógł wyglądać dzień powszedni jej mieszkańców. Uczestnicy zajęć będą mogli aktywnie uczestniczyć w „rekonstrukcji” konkretnych prac związanych np. z przygotowywaniem posiłków czy wykonaniem stroju.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Chłop robotny, żona pyskata — zdobędą pół świata. Jak w średniowieczu postrzegano role społeczne kobiet i mężczyzn? Jakie prawa im przysługiwały? Jakie prace związane były z określoną płcią? Wraz z uczestnikami zajęć postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania i zastanowimy się czy echa średniowiecznych poglądów brzmią nadal we współczesnych stereotypach dotyczących kobiet i mężczyzn. Sprawdzimy również, jak uczniowie poradzą sobie z wykonywaniem zadań przypisywanych do płci przeciwnej.
  czas trwania: 60–90 minut, zajęcia warsztatowe, osada edukacyjna
 • Jak powstawała Polska? Geneza państwa polskiego, podobnie jak początki innych średniowiecznych państw słowiańskich, zawiera wiele znaków zapytania i nadal jest przedmiotem wielu naukowych sporów i debat. W trakcie zajęć zaprezentujemy kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem się państwa polskiego w X wieku i najnowsze teorie na ten temat. W oparciu o wystawę „Terra sancta — Giecz w monarchii piastowskiej”, zastanowimy jakie informacje o początkach państwa polskiego możemy uzyskać ze źródeł historycznych i archeologicznych.
  czas trwania: 60–90 minut, zajęcia warsztatowe/wykład, sala konferencyjna
foto
Przygotowywanie strawy pod okiem gospodarza

Lekcje muzealne — szkoły ponadgimnazjalne

Zajęcia mają formę krótkich wykładów, połączonych z warsztatami. Odbywają się przez cały rok w sali konferencyjnej Rezerwatu lub w sezonie letnim na terenie osady edukacyjnej.

 • Warsztat pracy archeologa. Z czym kojarzy się archeologia? Czy polega jedynie na wykopywaniu przedmiotów z ziemi? Co to jest artefakt? Na te i inne pytania odpowiemy wspólnie poznając zawiłości pracy archeologa. Uczestnicy zajęć zaznajomią się między innymi z różnymi metodami badań archeologicznych, rodzajami stanowisk i sposobami datowania zabytków. Podejmą również samodzielną próbę interpretacji i rekonstrukcji znalezisk archeologicznych. W trakcie zajęć będzie można się przekonać, ile wspólnego ma codzienna praca archeologa z obrazem tego zawodu, wykreowanym przez filmy przygodowe.
  czas trwania: 90 minut, zajęcia warsztatowe/wykład, osada edukacyjna
 • Język rzeczy — czyli jak odczytywać znaczenie przedmiotów z przeszłości. Zajęcia mają na celu ukazanie, w jaki sposób nadaje się znaczenie przedmiotom, jak przedmioty stają się symbolami identyfikującymi grupy społeczne, jakie przedmioty obecnie są manifestacją przynależności do określonych społeczności. W trakcie warsztatów uczestnicy spróbują odczytać informacje zawarte w artefaktach i przypisać im określone funkcje.
  czas trwania: 60–90 minut, zajęcia warsztatowe/wykład, sala konferencyjna
 • Jak zostać królem? — o sposobach budowania wizerunku i umacnianiu statusu społecznego w średniowieczu i obecnie. Wspólnie zastanowimy się nad tym czy w dzisiejszym świecie wykorzystuje się dawne strategie umacniania i podkreślania statusu społecznego. W trakcie warsztatów uczestnicy w materiale historycznym i archeologicznym postarają się odkryć elementy, które świadczyłyby o ich wykorzystywaniu w sferze ideologicznej.
  czas trwania: 60–90 minut, zajęcia warsztatowe/wykład, sala konferencyjna

Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych obejmuje również możliwość zorganizowania na terenie osady edukacyjnej imprez integracyjnych, prowadzonych w formie historycznej gry terenowej. Jeżeli chcielibyście Państwo spędzić więcej czasu w naszym Rezerwacie istnieje możliwość zamówienia lekcji wraz z ogniskiem. W ramach organizacji ogniska rezerwujemy dla grupy miejsce piknikowe na terenie osady edukacyjnej, zapewniamy drewno oraz kijki na kiełbaski. Koszt takiej lekcji wynosi 6 złotych od osoby (opiekunowie zwolnieni z opłat).

foto
Warsztaty na terenie osady edukacyjnej. Forma gry plenerowej

Kontakt i dodatkowe informacje:


Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu
Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Grodziszczko 2, 63-012 Dominowo

tel.: 61 285 92 22
e-mail: info@giecz.pl
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW