Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Układ warstw profilu wykopu Ryc. 2. Układ warstw profilu wschodniego (E)
(1 — Substantia humosa, 2 — Turfa herbacae, 3 — Detritus herbosus, Detritus lignosus, 4 — Detritus granosus, 5, 6, 7, 8 — Limus detrituosus, 9 — Limus calcareus,
10 — Grana minora, 11 — Grana majora, 12 — Argilla, 13 — testae molluscorum, 14 — particulae testarum molluscorum, 15 — cortex, 16 — anthrax)
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW