Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Migawki z badań archeologicznych na terenie cmentarzyska w Gieczu, stan. 4 (lipiec–listopad 2004 r.)

Foto: 7,8 kB Foto: 6,4 kB Foto: 8,0 kB
Pierwsze dni badań — odsłanianie ze­szło­rocznych wykopów Koniec jednego z pierwszych dni badań — humus już prawie zdjęty. Pod czuj­nym okiem Kingi Zamelskiej-Mon­czak grupa na­szych amerykańskich stu­den­tów przy­go­to­wuje się do zejścia z wy­kopu Codzienność na wykopie — wspólna żmu­dna praca sprzyja przełamywaniu barier ję­zy­kowych
Foto: 6,3 kB Foto: 7,2 kB Foto: 6,6 kB
Cisza — przerwa śniadaniowa Jakie myśli kłębią się teraz w głowach tych dziewczyn odsłaniających szkie­let „Mi­ke'a”? Wykop 29 — grób 3/04
Foto: 6,8 kB Foto: 6,5 kB Foto: 21,0 kB
Wykop 30C — grób 8/04 Wykop 19 — profil północny wykopu
Foto: 5,8 kB
Wykop 29 — zarys obiektów 2/04 i 3/04 Wykop 24 — obiekty 2/03 i 2a/04
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW