Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy
Foto: 55,0 kB
Fragment północnej ściany nawy kościoła — widok od południa (od wnętrza budowli). Od dołu: fundament z dużych głazów, warstwa płytek kamiennych (1. faza) i ciosy granitowe (2. faza).
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW