Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Wydawnictwa jubileuszowe


Wspomnienia jak klejnoty

Album

Album wydany z okazji Jubileuszu 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu. Zawiera zwięźle opisaną, półwieczną historię Rezerwatu i pokazuje, jak doszło do jego powstania oraz jak zmieniały się priorytety działań podejmowanych tu w poszczególnych dekadach. W zasadniczej części publikacja składa się jednak z fotografii ilustrujących najnowszą historię grodziska, w wielu przypadkach wzbogaconych o wspomnienia, jakie miejsce to wywołało wśród sympatyków i osoby związane z Gieczem. Prezentowane zdjęcia pochodzą z archiwów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu oraz od osób prywatnych, a w Albumie ułożone zostały tematycznie. Poszczególne działy reprezentują różne aspekty z historii Rezerwatu, takie jak budowa i rozbudowa muzeum, badania archeologiczne, konferencje, wystawy, działalność edukacyjna, wydarzenia czy codzienność Rezerwatu. Nie mogło także zabraknąć fotografii krajobrazowych, ani zdjęć związanych z życiem parafii Grodziszczko, które od początku splatało się z dziejami Muzeum.


Album do nabycia w muzeum Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu w cenie 25 zł.Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty

Album

Folder towarzyszący wystawie czasowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu. Przez półwiecze swojej działalności Rezerwat stanowił nie tylko arenę sensacyjnych odkryć archeologicznych, był ośrodkiem popularyzującym archeologię i historię średniowiecza, ale również swoistym centrum kulturalnym integrującym życie mieszkańców gminy. Folder opowiada bogatą 50-letnią historię Rezerwatu przez pryzmat wspomnień uczestników rozmaitych wydarzeń, dla których scenerią było to miejsce. Na osi czasu przedstawione są najważniejsze epizody z ostatniego półwiecza, a narracja przeplata się ze zdjęciami oraz relacjami uczestników i świadków wydarzeń. Całość uzupełniają wybrane fragmenty kronik pamiątkowych oraz artykułów na temat Giecza z różnych gazet i czasopism.


Album do nabycia w muzeum Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu w cenie 8 zł.

Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW