Giecz - gród pierwszych PiastówREZERWAT ARCHEOLOGICZNY w GIECZU
GRÓD, MUZEUM, WYKOPALISKA, LITERATURA ARCHEOLOGICZNA
Aktualizacja – 20.07.2015. Witamy

Konferencja Naukowa

Program konferencji
Do pobrania: program konferencji w formacie PDF

„Gród piastowski w Gieczu – geneza, funkcja, kontekst” – już po konferencji!

W dniach 14 i 15 października 2013 roku w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa — ostatnie przedsięwzięcie naszego muzeum związane z obchodami Roku Jubileuszu 50-lecia Gieckiego Rezerwatu. Zorganizowano je przy współpracy z Ośrodkiem Badań Pradziejowych i Wczesnośredniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Pretekstem do spotkania licznego grona archeologów, historyków, numizmatyków, historyków sztuki i antropologów z całej Polski (a w przypadku tych ostatnich również z USA) były wyniki prac wykopaliskowych wznowionych na terenie Giecza w ostatniej dekadzie XX w., które to pozwoliły na nowe spojrzenie na znaczenie tego miejsca dla rodu Piastów oraz rolę tego ośrodka grodowego w procesie kształtowania się piastowskiego władztwa, czy inaczej — polskiej państwowości. Obrady organizatorzy konferencji zadedykowali pamięci zmarłej w sierpniu br. Pani Profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, która przez ostatnie dwie dekady była wybitnym, niestrudzonym i niezastąpionym konsultantem badań archeologicznych realizowanych w Gieczu.

Zarówno pierwszy dzień konferencji, który poświęcony był prezentacji Giecza w świetle źródeł archeologicznych, jak i drugi, kiedy historycy zaprezentowali wyniki swoich przemyśleń na temat Giecza w oparciu tylko o źródła pisane, owocował burzliwymi dyskusjami prowadzonymi nie tylko na sali obrad, lecz również w kuluarach, czyli „w żółtych płomieniach liści” jesiennego piastowskiego grodziska. Dopisująca nam złota polska jesień pozwoliła na kontynuację rozmów podczas spaceru po Gieczu i okolicach, w trakcie którego nasi goście rozpoczynając swoją wędrówkę od tajemniczego Wzgórza Górzno, zaznajamiali się z terenem badań — głównym tematem ożywionych dyskusji.

W przyszłym roku (2014) ukaże się publikacja, w której zawarte będą przemyślenia i uwagi naukowców biorących udział w gieckich obradach.


Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Powitanie uczestników — od lewej: dr hab. Dariusz Główka, prof. IAE PAN (z-ca dyrektora IAE PAN) i prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa (dyrektor MPP na Lednicy).
fot. A. Ziółkowski
Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz prowadząca
przedpołudniową sesję pierwszego dnia konferencji.
fot. A. Ziółkowski
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
„Ośrodek grodowy w Gieczu w okresie przed- i wczesnopaństwowym” — Teresa Krysztofiak.
fot. A. Ziółkowski
„Forma i znaczenie. Architektura palatiów monarszych w Europie Środkowej we wcześniejszym średniowieczu”
– prof. Andrzej Pleszczyński (Lublin).
fot. A. Ziółkowski
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
„Kościół grodowy św. Jana Chrzciciela w Gieczu – między przesłaniem a tajemnicą” – prof. Teresa Rodzińska-Chorąży (Kraków).
fot. A. Ziółkowski
Sala obrad (od lewej na pierwszym planie: ks. prałat Jan Stanisławski, prof. prof. H. Kóčka-Krenz i D. Główka: na drugim planie — od lewej: prof. prof. J. Banaszkiewicz, J. Strzelczyk, L. Słupecki, T. Jurek, K. Sulkowska-Tuszyńska).
fot. A. Ziółkowski
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Dyskusja nieoficjalnie rozpoczęta: od lewej prof. J.Banaszkiewicz, J. Sawicka i prof. H. Mamzer.
fot. A. Ziółkowski
I „w żółtych płomieniach liści…” – kontynuacja dyskusji.
fot. A. Ziółkowski
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Dyskusji ciąg dalszy – „w żółtych płomieniach…”.
fot. A. Ziółkowski
„W żółtych płomieniach…” oczywiście dyskusji c.d. (od lewej: prof. J. Strzelczyk, prof. L. Słupecki, dr D. A. Sikorski, prof. A. Pleszczyński, prof. P. Urbańczyk).
fot. A. Ziółkowski
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
„Życie i śmierć w średniowiecznej Polsce...” — Hedy Justus i Amanda Agnew – świeża perspektywa ze strony
badaczek z USA (Ohio).
fot. P. Klimowicz
„Miał knieź Bolko koguta…” – prof. Borys Paszkiewicz
(Wrocław) o monetach…
fot. P. Klimowicz
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
…i dopełnił kwestię monetarną Maciej Syty (Wrocław).
fot. P. Klimowicz
Zaczyna się oficjalna dyskusja — prowadzący prof. H. Mamzer łagodzi uniesienia prof. P. Urbańczyka.
fot. A. Klimowicz
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Dyskusja przeniosła się na uroczystą kolację do Gułtów — Zespół Pałacowo-Dworski (od prawej: prof. T. Rodzińska-Chorąży, prof. M. Kara, prof. J. Banaszkiewicz,
M. Magda-Nawrocka, prof. Z. Dalewski, prof. D. Główka,
prof. L. Słupecki, prof. H. Mamzer).
fot. P. Klimowicz
W Gułtowach dyskusji ciąg dalszy… (od lewej: prof. T. Jurek, prof. L. Słupecki, prof. A. Pleszczyński, prof. B. Paszkiewicz,
— w tle prof. H. Mamzer – prof. Z. Dalewski, prof. D. Główka, J. Wrzesiński, prof. T. Rodzińska-Chorąży).
fot. P. Klimowicz
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
„Day after” – spacer po okolicach Giecza – Wzgórze Górzno w XXI-wiecznej scenerii.
fot. K. Zamelska-Monczak
W takich wyjątkowych miejscach (Górzno) prof. L. Słupecki zawsze ma coś do powiedzenia…; od lewej: prof. H. Mamzer, prof. J. Banaszkiewicz, prof. Z. Dalewski, B. Kościński, prof. M. Kara, dr D. A. Sikorski, dr A. Bukowska, prof. L. Słupecki (plecy), T. Krysztofiak, prof. B. Paszkiewicz, prof. K. Sulkowska-Tuszyńska, prof. A. Pleszczyński).
fot. K. Zamelska-Monczak
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
„Giecz na Gallowej liście wielkich grodów” – prof. Jacek Banaszkiewicz (Warszawa).
fot. M. Miciak
„Władztwo dynastyczne Piastów” – prof. Zbigniew
Dalewski (Warszawa).
fot. M. Miciak
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
„Giecz późnośredniowieczny. Przeszłość miniona”
– prof. Tomasz Jurek (Poznań).
fot. M. Miciak
W końcu posiłek (czyt. lunch) i dyskusja….
fot. M. Miciak
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Przy kawie „szkoła lubińska”: Bogdan Kościński, dr Kinga Zamelska-Monczak i prof. Michał Kara;
za nimi prof. Leszek Słupecki.
fot. M. Miciak
Refren konferencji („w żółtych płomieniach liści…”) i kolejna dyskusja przy kawie (od lewej: T. Kasprowicz, dr D. A. Sikorski, dr M. Przybył, prof. B. Paszkiewicz, prof. J. Banaszkiewicz,
dr M. Brzostowicz).
fot. M. Miciak
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
O co się spierać, gdy na talerzu poznańskie ciasto
drożdżowe ze śliwką, a w filiżance mocna kawa?
(od lewej: prof. J. Strzelczyk, prof. L. Słupecki).
fot. M. Miciak
Po kawie (i posiłku) w ferworze dyskusji prof. Jacek Banaszkiewicz (obok prowadzący obrady prof. Jerzy Strzelczyk).
fot. P. Klimowicz
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Jedna ze spokojnych odpowiedzi prof. Zbigniewa Dalewskiego.
fot. P. Klimowicz
No i oczywiście prof. Leszek Słupecki – cały czas dyskusja…
fot. P. Klimowicz
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Dyskusja: lokacje miast – prof. Jerzy Strzelczyk
i dr Michał Brzostowicz.
fot. P. Klimowicz
Teraz prof. Michał Kara –
„Włocławek? – Nie zapominajmy o Bodzi!”
fot. P. Klimowicz
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Dyskusji cd. – prof. Tomasz Jurek:
„ a w Gieczu w XVII wieku było 11 karczem….”
fot. P. Klimowicz
Podsumowanie obrad – prof. Dariusz Główka.
fot. P. Klimowicz
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Słowo końcowe (też posumowanie) – prof. Michał Kara.
fot. P. Klimowicz
Pożegnania… (od lewej: T. Kasprowicz, M. Brzostowicz, P. Wawrzyniak, E. Pawlak, E. Indycka).
fot. P. Klimowicz
Konferencja naukowa Konferencja naukowa
Pożegnania (cd.)… (od lewej: prof. K. Sulkowska-Tuszyńska,
dr M. Brzostowicz, prof. M. Kara, prof. J. Banaszkiewicz, T. Krysztofiak, prof. T. Jurek).
fot. P. Klimowicz
Benia: miejscowa sprawczyni traumatycznych przeżyć dla niektórych profesorów (rany drapane).
fot. T. Krysztofiak
Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu
Grodziszczko 2, 63–012 Dominowo
Pajączek -- najlepszy polski edytor stron WWW